Byggeansøgning og Byggetilladelse

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning kan hjælpe dig med at få en byggetilladelse til dit byggeprojekt, så du sikrer dig, at dit projekt er lovligt iht. alle gældende love.

Vi sørger for, at din byggeansøgning eller byggetilladelse er fyldestgørende og indeholder alle relevante informationer, så du ikke risikerer en lang sagsbehandlingstid hos kommunen pga. manglende informationer eller misforståelser.

En byggetilladelse eller byggeansøgning indeholder typisk:

 • En gennemgang af lokalplanen og evt. servitut på grunden.
 • Skriftlig ansøgning med info om bl.a. energiklasse, bebyggelsesprocent, materialebeskrivelse.
 • Tegninger typisk i målestok 1:100 med angivelse af bl.a. bygningshøjder og byggeskel.
 • Tegninger som skal udarbejdes til en byggetilladelse er en situationsplan, plan samt facadetegning.
 • Vejledning om byggetilladelsen og dens indhold.
 

Bemærk, at detaljerede tegninger ikke er nødvendige for at få en byggetilladelse, så man kan gå i gang med sit byggeprojekt. Men for at få en ibrugtagningstilladelse, når byggeriet er færdigt, kræver det detaljerede tegninger og evt. statistiske beregninger, varmetabsramme eller energiramme, som dokumenterer, at byggeriet lever op til samtlige krav i Bygningsreglementet.

Alt hvad der vedrører byggetilladelsen og byggeansøgning er noget, Klahn Arkitekt & Byggerådgivning kan hjælpe dig med.

Når du skal indsende den endelige, detaljerede dokumentation til kommunen, skal du samtidig skrive under på, at dit byggeri overholder lovgivningen, og at du har vedlagt den fornødne dokumentation, der viser dette.

LÆS OGSÅ: Indhent tilbud på den professionelle måde, så du nemt kan sammenligne tilbuddene, – udbudsmateriale
LÆS OGSÅ: Få gennemarbejdet tegninger og beskrivelse, som sikre kvaliteten og opgavens omfang

Vi kan selvfølgelig også hjælpe dig, hvis:

 • Dit byggeprojekt kræver dispensation fra byggeloven.
 • Du er i tvivl, om dit byggeprojekt kræver en byggetilladelse.
 • Dit byggeprojekt kræver den lovpligtige varmetabsramme.
 • Dit byggeprojekt kræver den lovpligtige energiramme.

LÆS OGSÅ: Husk de vigtigste dokumenter som sikre dig mod en dårlig byggeoplevelse, – byggekontrakt
LÆS OGSÅ: Vær sikker på, at du får det du betaler for i den rigtige kvalitet, – byggekontrol

Hvorfor få udarbejdet en byggetilladelse?

 • Der er mange love og regler, man skal have styr på, når byggeri skal have en byggetilladelse.
 • Uden en tilladelse risikerer du en bøde og kan i værste fald blive bedt om at rive byggeriet ned igen for egen regning.
 • Iht. byggelovgivningen må man ikke starte byggeri, før man har en byggetilladelse.
 • I forbindelse med en byggetilladelse, så skal du selv sørge for at tjekke lokalplaner, servitutter og deklarationer, hvilket kommunen ikke gør for dig.
 • Hvis din ansøgning ikke indeholder alle relevante informationer, kan ansøgningsperioden tage lang tid.
 • Det kan være svært, at vide, hvad en byggetilladelse skal indeholde, og hvordan den skal udføres. F.eks. hvor mange tegninger der skal vedlægges, om der skal søges om dispensation, hvor detaljerede tegningerne skal være etc.
 

LÆS OGSÅ: Få kvalitetssikret dit projekt på et tidspunkt, hvor fejl og mangler stadigvæk ikke er dyre at udbedre, – kvalitetssikring af projekt og udbudsmateriale
LÆS OGSÅ: Får du det du betaler for i den rigtige kvalitet, – afleveringsforretning

Hvilken rådgivning har du typisk brug for efter en byggetilladelse?

Efter et idémøde er det typisk blevet besluttet, hvilket projekt, du vil fortsætte med. Den efterfølgende rådgivning, som du typisk vil have brug for, vil være forskellig, alt efter hvilket projekt du skal have udført og dine behov for yderligere rådgivning. Efterfølgende rådgivning kan være følgende:

Idemøde med en arkitekt

Byggetegninger

3D Illustration

Økonomiskøn

Tips og gode byggeråd

En byggetilladelse er ingen garanti for, at dit byggeri er kvalitetssikret

Flest fejl og mangler sker i privat byggeri

Bygherre er selv med til at sikre kvaliteten

Husk den lovpligtige dokumentation til kommunen, når byggeriet er færdigt