Afleveringsforretning

Pris 4.895 kr. inkl. moms og kørsel
 • (Udenfor Storkøbenhavn er der tillægspris for kørsel)
 • (Tillægspris lør/søn kr. 995, – inkl. moms)

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning hjælper dig med at sikre, at overtagelsen af dit nye hus eller lejlighed vil ske på en professionel måde, og at hele huset vil blive tjekket grundigt, inden du modtager det, således at du ikke kommer til at modtage en ejendom fyldt med fejl og mangler.

Det indeholder en afleveringsforretning

 • Sikrer, at mangellisten over fejl og mangler bliver korrekt beskrevet
 • Sikkerhed for, at hele boligen bliver kontrolleret grundigt for fejl og mangler
 • Sikkerhed for, at der er styr på alle relevante dokumenter som f.eks. energimærke, trykprøvning, byggeskadeforsikring, vedligeholdelsesmanual, garantibeviser
 • Sikkerhed for, at der tilbageholdes nok penge til udbedring af fejl og mangler
 • Sikkerhed for, at der ikke er væsentlige fejl og mangler, som betyder, at du slet ikke kan modtage byggeriet
 • Sikkerhed for, at der bliver afsat korrekt tid til udbedring af fejl og mangler
 • Professionel hjælp, hvis du og byggefirmaet bliver uenige

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning kan også hjælpe dig, hvis der skal udføres en forgennemgang. Det er en gennemgang, som bliver udført inden selve afleveringsforretningen, således at fejl og mangler kan blive udbedret inden selve afleveringsforretningen.

LÆS OGSÅ: Få professionel hjælp til, at sikre, at din byggeopgave bliver en succes, – byggestyring
LÆS OGSÅ: Vær sikker på, at du får det du betaler for i den rigtige kvalitet, – byggetilsyn

Vær opmærksom på at du modtager nedenstående ved afleveringsforretningen:

 • – Drift og vedligeholdelsesmappe for hårde hvidevarer, gulve m.m., farvekoder
 • – Garantibeviser
 • – Blower test (Trykprøvning af husets tæthed)
 • – Energimærkning (at huset lever op til den lovpligtige energiklasse)
 • – Ibrugtagningstilladelse fra kommunen
 • – Lovpligtig byggeskadeforsikring (faktura på at den er betalt af entreprenøren eller typehusfirmaet). Den gælder i 10 år og dækker alvorlige byggeskader som utætte tage eller manglende fundering m.m. Den tegnes af totalentreprenør (fx et typehusfirma) eller hovedentreprenør (hvor én entreprenør står for hele byggeriet).

Hvorfor gøre brug af en professionel rådgiver til afleveringsforretningen?

 • Du har din egen professionelle rådgiver, som varetager netop dine interesser.
 • Sikring for, at dit byggeri bliver afleveret juridisk korrekt mht. betalinger, garantistillelser, fejl og mangler.
 • Der laves en omhyggelig gennemgang af byggeriet, hvor alle fejl og mangler noteres på en mangelliste, som underskrives af både bygherre og entreprenør.
 • Afleveringsforretningen er den juridisk gældende afslutning på byggeriet, hvor man én gang for alle modtager det, og derfor skal det gøres helt korrekt.
 • Sikring for, at byggeriet bliver afsluttet korrekt iht. byggetilladelsen med hensyn til færdigmelding, detaljeret information om, at byggeriet overholder byggeloven, opdatering af BBR, kloakplan fra kloakmesteren o.l.
 • Hvis der opdages fejl og mangler, efter du har taget dit byggeri i brug, så behøver byggefirmaet ikke at udbedre dem. Derfor skal alle fejl og mangler opdages, inden du tager byggeriet i brug.
 • Hvis der opstår uenigheder mellem dig og byggefirmaet, for eksempel om udbedring af fejl og mangler, så har du din egen professionelle rådgiver at gå til, som taler din sag.
 • Hvis du og byggefirmaet ønsker det, så kan vi prissætte fejl og mangler, således at et samlet beløb kan tilbageholdes til udbedring af fejl og mangler.

Tips og gode byggeråd

Det er bygherres ansvar at indkalde til afleveringsforretningen i god tid

Hvis det er aftalt i byggekontrakten, at der skal afholdes 1- og 5-årsgennemgang , så er det nogle gange bygherren, som skal indkalde til gennemgangen.
Om han skal det eller ej afhænger af, hvilke juridiske byggeregler der er aftalt f.eks. AB92 eller AB-Forbruger. Og de har forskellige regler om, hvordan man skriftligt skal indkalde til gennemgangen.

Byggefirmaet behøver ikke udbedre synlige skader, når du har modtaget byggeriet

Du skal ikke tage dit byggeri i brug, før der er afholdt en afleveringsforretning.Byggefirmaet har nemlig kun pligt til at betale for at udbedre de synlige fejl og mangler, der er registreret og aftalt med byggefirmaet, inden byggeriet tages i brug.
Har du overtaget og brugt dit byggeri uden at påpege alle synlige fejl og mangler over for byggefirmaet forinden, er det juridisk for sent at komme bagefter og få dem til at udbedre skaderne.
Sørg derfor for at få afleveringsforretningen afholdt professionelt.
Har du derfor først sagt god for afleveringsforretningen, selvom der er fejl, har byggefirmaet ifølge loven ret til at nægte at udbedre den fejl, der er blevet til en større skade. Husk derfor, at du skal informere byggefirmaet om væsentlige fejl og mangler inden 1- og 5-årsgennemgangen og inden afleveringsforretningen.

Husk den lovpligtige dokumentation til kommunen, når byggeriet er færdigt

Kræver dit byggeri en byggetilladelse, skal du være opmærksom på, at byggetilladelsen i sig selv ikke er nok til, at kommunen siger god for dit byggeri.
Byggeriet og byggeløsningerne skal nemlig leve op til en lang række lovkrav om radongrænseværdier, fugtindhold i luften, varmeisolering, lydisolering, stabilitet, brandsikring og så videre.
Derfor har du som regel også ansvar for at sende detaljerede tegninger, beskrivelser, beregninger og lignende af dette ind til kommunen, før du kan tage din nye tilbygning eller 1. sal i brug. Først når kommunen har modtaget og godkendt dine materialer og dokumentation for, at dit byggeri lever op til lovkravene, kan du tage dit nye byggeri i brug.
Klahn Arkitekt & Byggerådgivning hjælper dig med at få overblik over og fremskaffe den byggedokumentation, kommunen kræver.

Informer byggefirmaet om væsentlige fejl inden 1- og 5-årsgennemgangen

Opdager du en væsentlig fejl inden 1- eller 5-årsgennemgangen, som kan udvikle sig til en skade, hvis der ikke bliver gjort noget ved den, skal du straks informere byggefirmaet.
Ellers er byggefirmaet i sin gode ret til at nægte at udbedre hele skaden, da skaden kunne være minimeret, hvis de havde haft mulighed for at udbedre den tidligere.

Bliv kontaktet

Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt eller senest inden for 24 timer
  Titel