Ydelser

Fase 1 - Ide/afklaring

Kom godt fra start. I ide,- og afklaringsfasen hjælper vi med at holde styr på alle dine ideer, og sørger for at får stillede de rigtige og nødvendige spørgsmål, så du får den rigtige byggestart. Der kan være mange penge at spare samt ærgrelser ved, at komme rigtigt fra start.

Fase 2 - Konkretisering

I konkretiseringsfasen hjælper vi dig med, at få konkretiseret ideerne og udviklet ordentligt og konkrete byggedokumenter.

Gennemarbejdet byggedokumenter sikre dig et billigere byggeri, uden ekstraregninger og meromkostninger, ved manglende forventningsafstemning med entreprenør, dårligt udført håndværk og manglende aftalegrundlag.

Fase 3 - Tilbud/kontrakt

En professionel kontrakt, herunder projektbeskrivelse samt tegninger, er det vigtigste for at sikre et godt byggeprojekt.

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning sikrer altid, at dit byggeprojekt (kontrakt, beskrivelser, tegninger o.l. er egnet som kontraktgrundlag.

Dette sikrer dig som bygherre.

Fase 4 - Udførelse

Klahn Arkitekt & Byggekontrol kan hjælpe dig med at sikre, at dit byggeprojekt bliver udført i den rigtige kvalitet, bliver afleveret til tiden og udført iht. den aftalte byggekontrakt.

Endvidere sikrer vi, at du får det du har betalt for.

Fase 5 - Pakkeløsninger / Totalrådgivning

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning hjælper dig fra start til slut med nedenstående opgaver, som vi har mange års erfaring med.

Vi er bl.a. stolte af, at vores projektmateriale altid er meget detaljeret og fyldestgørende til glæde for både bygherre og entreprenør.

Andre ydelser

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning’s rådgiver bredt inden for byggebranchen, og du er altid velkommen til, at kontakte os for store og små opgaver

Titel