Byggeri er ikke raketvidenskab – eller er det?

Selvfølgelig er byggeri ikke raketvidenskab. Men på mange områder kan det godt minde om det.

I gamle dage, dengang man brugte tommer som måleenhed, behøvede man dårlig nok tegninger, når man skulle bygge pga., at man byggede med de samme metoder og materialer. Det var næsten kun målene og formen, der var interessante på tegningerne. Resten gav sig selv. Men i dag er byggeri meget mere komplekst og teknisk, hvilket der er flere årsager til:

 • Bygningsreglementet stiller langt større og flere krav til vores huse i dag. Der er f.eks. krav til radonsikring, fugt, lyd, isolering, brandkrav. Og samtidig skal vores boliger også bygges næsten 100 procent tætte, med damspærre og fugtsikringer. Alt sammen noget som stiller store krav til både projekteringen samt udførelsen.
 • I dag er der mange flere love, som skal overholdes, som f.eks. Bygningsreglementet, servitutter, kommune og lokalplaner, Planloven, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøloven, Arbejdstilsynet osv.
 • Bygningsreglementet kræver dokumentation for kvalitetssikring under byggeriets udførelses som f.eks., dokumentation for hvordan konstruktioner og materialer sikre mod fugt og nedbør under udførelsen.
 • Der findes rigtig mange forskellige byggematerialer og byggemetoder i dag, som bl.a. medføre, at man ikke kan forvente, at en byggerådgiver eller en håndværker har kendeskab til dem alle, hvilket betyder, at der skal være gode og informative tegninger og beskriver ved hvert byggeri vedr. hvordan byggeriets skal udføres.
 • For at følge Bygningsreglementets krav, så skal man have kendskab til det der hedder Almen teknisk fælleseje, som er publikationer der udgives, som hjælpemidler til, at bygge korrekt. Det er f.eks. SBI-anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut, BYG ERFA, som formidler byggetekniske erfaringsblade, vejledninger fra de forskellige brancheorganisationer.
 • Monteringsvejledningerne fra de mange forskellige materialer skal man også have kendeskab til og overholde, således at deres garantier holder.
 • I dag kræver Bygningsreglementet, at bygherren er ansvarlig for at dokumentere, at byggeriet overholder kravene fra de forskellige love. De kræver f.eks. dokumentation i form af tegninger og beskrivelse vedr. statik, varme, fugtsikring, brand, radon, udformning og arkitekttur, bebyggelsesprocent, afstande til skellinjer.

Så derfor hvis du vil sikre dig et sikkert byggeri, bør du følge disse fem råd:

 • Brug en professionel byggerådgiver, hvis DU ikke selv har forstand på byggeri
 • Beskrive byggeopgaven præcist med hensyn til kvalitet og omfang.
 • Brug en professionel byggekontrakt (AB Forbruger/AB92) med udgangspunkt i opgavebeskrivelsen.
 • Gør brug af uvildigt tilsyn under udførelsen.
 • Sørg for at byggeriet blive afsluttet korrekt i henhold til en afleveringsforretning. Her er det vigtigt at bruge en professionel byggerådgiver, der kender dine rettigheder samt hvilken fejl og mangler, man kan tillade sig at få udbedret.

Læs mere om emnet her /hvorfor-professionel-byggeraadgivning/

Bliv kontaktet

Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt eller senest inden for 24 timer