Vores arbejde er din garanti

Vores rådgivningskoncept er testet igennem 14 år

21 års erfaring med rådgivning

Rådgivning til private boligejere kræver bred viden inden for både byggeteknik og økonomi. Det kræver også en god menneskelig forståelse, hvor det at sætte sig ind i den enkelte kundes livssituation er en stor del af det at kunne rådgive.

Med 21 års erfaring er vores rådgivningskoncept efterhånden blevet udviklet og tilpasset, så vi i dag ser os selv som en af de stærkeste aktører på markedet, når det gælder rådgivning til private.

Vi ved hvordan vi skal formidle, korrigere og lede et byggeri for den private bygherre, så kunden kan føle sig tryg under hele byggeforløbet fra start til slut.

Grundlægger og stifter af Klahn Arkitekt og Byggerådgivning Bjørn Bo Klahn har bl.a. andet hentet sin erfaring gennem sit virke i Bolius Boligejernes Videncenter A/S, hvor han gennem 12 år har været med til at udvikle og forbedre Bolius’ rådgivningskoncept til private bygherre .

Uvildig rådgivning

Vores rådgivning er 100 procent uvildig i modsætning til den rådgivning du får fra f.eks. håndværkere eller leverandører af byggematerialer. Hvis du f.eks. vil sparer på varmen vil vinduesproducenten sælge dig nye vinduer og VVS manden sælge dig et nyt fyr. Men som uvildig rådgiver anbefaler vi altid den løsning, der er bedst og mest rentabel for dig i forhold til din situation.

Mange har også med god grund tillid til deres entreprenør. Men det er et stort ansvar og indebærer en stor risiko at lægge alle sine penge et sted hos en entreprenør, der også står for selv at tjekke kvaliteten af sit eget arbejde. Det kan derfor blive dyrt at spare på uvildig rådgivning i den sidste ende. Det har vi set mange eksempler på.
Vores rådgivning indebærer, at vi ikke har nogle økonomiske interesser med de samarbejdspartnere, vi har allieret os med eller anbefaler.

Se mere om fordele ved brug af en uvildig rådgiver under menu “God rådgivning”.

Rådgivning skal bero på tillid og tryghed

 • Vi lægger stor vægt på, at vores kunder altid har tillid til os og føler sig trygge. Det afspejler sig i den måde, vi arbejder på:
 • Vi bruger altid en professionel rådgivningsaftale, hvor rådgivningsopgavens omfang er klart beskrevet og defineret.
 • Vi udføre aldrig noget (betalende) ekstra arbejde uden, at vi har en klar aftale med kunden.
 • Vi overholder altid deadlines. Skulle vi blive forsinket, så informerer vi kunden i god tid.
 • Vi samarbejder med kun samarbejdspartnere, som vi har tillid til.
 • Vi er altid opdateret med den seneste byggetekniske viden, således at vi giver den rigtige rådgivning.
 • Vi gør alt for at vores kunder er tilfredse og føler, at vores rådgivning har skabt merværdi.
 • Vi taler samme sprog som vores kunder, så der ikke opstår misforståelser undervejs.
 • Vi dokumentere altid vores tidsforbrug.

Tillid og tryghed er en naturlig del af vores rådgivning.

Vi vil være i øjenhøjde

For at et byggeprojekt bliver vellykket, er det vigtigt, at alle parter taler samme sprog og ikke mindst har afstemt forventningerne til hinanden.

Derfor vægter vi højt, at vi får afstemt forventninger helt fra start og løbende holder gang i dialogen med vores kunder, så der ikke opstår misforståelser undervejs i forløbet.

Forventningsafstemning og klar kommunikation er derfor tænkt ind i alle firmaets processer, som f.eks. når vi:

 • Laver rådgivningsaftaler herunder fastsætter priser, datoer og lign.
 • Fortæller vores kunder om, hvordan vi samarbejder med vores eksterne samarbejdspartnere.
 • Udarbejder beskrivelser og tegninger til byggeprojekter, så der ikke er tvivl om kvalitet og omfang.
 • Fortæller om fordele og ulemper ved forskellige byggeløsninger, så det bliver nemmere at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter.

Vi kvalitetssikrer alt vores arbejde

Alt vores arbejde bliver kvalitetssikret internt, inden vi sender noget ud af huset. Det betyder, at dit projekt altid bliver set på med mere end et sæt øjne.
Vi ved, at fejl og mangler skal opdages i rådgivningsfasen, da det er her, der også er billigst at ændre.
Vi laver aldrig et stykke arbejde, vi ikke mener, vi selv kan stå inde for. For os er kvaliteten af vores byggeri og rådgivning det absolut vigtigste

Erfaring fra alle byggeriets faser

Vi arbejder konstant på at blive bedre og står aldrig stille fagligt, da byggebranchen konstant er under udvikling. Vi sørger derfor løbende for at efteruddanne os og opdatere vores viden om byggeteknik og lovgivning inden for byggeri for at kunne yde den bedste rådgivning uanset byggeriets form.

Sådan holder vi os opdateret:

 • Vi deltager løbende på kurser, der har relevans for de projekter, vi arbejder med
 • Vi holder løbende møder i firmaet, hvor vi deler vores erfaringer
 • Vi kvalitetssikrer hinandens arbejde
 • Vi sparrer med vores kollegaer inden for byggebranchen

Grundig beskrivelse af byggeopgaven er altafgørende

På baggrund af mange års erfaring ved vi, at et succesfuldt byggeprojekt afhænger af, hvor godt projektet er beskrevet helt fra start. Ved at gøre et godt forarbejde kan mange fejl og misforståelser undgås.

Et gennemarbejdet projekt koster mere end et mangelfuldt projekt. Men til gengæld tjener merprisen sig selv ind igen – og mere til, fordi et gennemarbejdet projekt:

 • Gør det nemmere at sammenligne forskellige byggetilbud i forhold til produkt og kvalitet, hvorved det bliver lettere at indhente det bedste tilbud til prisen
 • Sikrer, at der ikke dukker en masse ekstraregninger op under udførelsen, så budgettet måske skrider
 • Forhindrer, at der opstår tvister mellem bygherren og byggefirmaet under udførelsen i forhold til byggeløsning, materialevalg og kvalitet
 • Gør det lettere at kvalitetssikre byggeriet undervejs i processen, da arbejdets kvalitet og omfang er aftalt på forhånd og derved ikke skal aftales løbende

Ting kan altid gå galt, men jo bedre man forbereder sig, jo større er chancen for et godt resultat.

Bliv kontaktet

Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt eller senest inden for 24 timer
  Titel