Kvalitetssikring af eksternt projekt- og udbudsmateriale

Hvis du har et færdigt projekt- og udbudsmateriale som Klahn Arkitekt & Byggerådgivning ikke har udarbejdet, kan vi hjælpe dig med at kvalitetssikre materialet (tegninger, beskrivelse, udbudsbrev, tilbudsliste o.l.). Derved sikrer du, at dit projekt- og udbudsmateriale er egnet til at bygge efter og give tilbud ud fra.

Hvad indeholder en kvalitetssikring / kvalitetsstyring?

Ved en kvalitetssikring af projekt- og udbudsmateriale vil følgende bl.a. blive gennemgået:

  • Om de byggetekniske løsninger er korrekte.
  • Om projektet er lovligt iht. til gældende lovgivning.
  • Om projektet er beskrevet godt nok.
  • Om byggejuraen, herunder udbudsformen, er i orden.
  • Hvilken sikkerhed skal bruges.

LÆS OGSÅ: Få kvalitetssikret et af byggeriets vigtigst dokumenter, – gennemgang af tilbud og byggekontrakt
LÆS OGSÅ: Få professionel hjælp til, at sikre, at din byggeopgave bliver en succes, – byggeledelse

Hvad er fordelen ved at få projektmateriale kvalitetssikret af en professionel byggerådgiver?

Alle undersøgelser og erfaringer viser, at jo tidligere fejl og mangler opdages i byggeri, jo billigere er det at udbedre dem. Det betyder, at fejl og mangler skal opdages allerede i projekt- og udbudsmaterialet, hvor det ikke koster ret meget at ændre dem, da der kun skal ændres på tegninger og beskrivelser.

Hvis projekt- og udbudsmaterialet ikke er udført korrekt, så kan det ofte være svært at vurdere, om flere tilbud fra håndværkerne/entreprenørerne indeholder tilbud på det samme arbejde. Ligeledes kan et dårligt projekt- og udbudsmateriale medføre mange misforståelser, ekstraregninger og forlængelser af byggetiden under selve udførelsen.

Et godt projekt- og udbudsmateriale er også med til at sikre, at du får den rigtige kvalitet og de rigtige løsninger.

LÆS OGSÅ: Husk de vigtigste dokumenter som sikre dig mod en dårlig byggeoplevelse, – byggekontrakt
LÆS OGSÅ: Få gennemarbejdet tegninger og beskrivelse, som sikre kvaliteten og opgavens omfang

Hvilket materiale skal du have klar inden udførelsen af bygningstegninger?

Inden vi kan udføre bygningstegninger og beskrivelse, så vil der ofte være behov for at træffe beslutninger om økonomi, design og funktionalitet, hvilket man kan gøre ved et idemøde med en arkitekt eller byggesagkyndig.

LÆS OGSÅ: Kom godt fra start på den professionelle måde, – idemøde med en arkitekt
LÆS OGSÅ: Få hjælp til byggeriets mere tekniske områder, – møde med en byggesagkyndig

Hvilken rådgivning har du typisk brug for efter kvalitetssikring af projekt- og udbudsmateriale?

Efter bygningstegninger og beskrivelse har du et materiale, der kan bygges efter. Den efterfølgende rådgivning, som du typisk vil have brug for, vil være forskellig alt efter, hvilket projekt du skal have udført og dine behov for yderligere rådgivning.

Efterfølgende rådgivning kan være følgende:

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud

Hvis du gerne vil have en visuel arbejdstegning af dit projekt f.eks. en tilbygning, et økonomiskøn over samtlige udgifter, en liste over alle hovedaktiviteter samt en overordnet tidsplan – Læs mere om udbudsmateriale til indhentning af tilbud

Byggekontrakt

Hvis du gerne vil have en professionel byggekontrakt med et byggefirma iht. gældende byggejura – Læs mere om byggekontrakt

Byggemøder

Hvis et byggefirma skal bygge for dig, og du gerne vil have din egen uvildige professionelle byggerådgiver med til byggemøderne, som varetager dine interesser mht. f.eks. økonomi, byggeteknik, tidsplan – Læs mere om byggemøder

Byggekontrol

Hvis et byggefirma skal bygge for dig, og du gerne vil have en uvildig professionel byggerådgiver til at varetage dine interesser mht. bl.a. kontrol af fejl og mangler, tidsplan og økonomi – Læs mere om byggekontrol

Tips og gode byggeråd

En byggetilladelse er ingen garanti for, at dit byggeri er lovligt

Mange tror, at en byggetilladelse fra en kommune er ensbetydende med, at projektet er kvalitetssikret af kommunen, og at alle løsninger er godkendt og overholder alle love og regler.Men det er langt fra tilfældet. Kommunerne ser nemlig kun på de bygningsregulerende bestemmelser som for eksempel bygningens højde og afstand til skel. Alt andet skal ansøgeren selv sikre sig er i orden.

Byggeloven foreskriver nemlig, at ansøger efter endt byggeri skal dokumentere over for kommunen, at byggeriet lever op til regler for radon, fugt, isolering, lyd, stabilitet og lignende ved at indsende tegninger, beskrivelser, beregninger og lignende. Det gøres med detaljerede byggetegninger, der beskriver varmetabsramme eller energiberegning og indeholder eventuelle ingeniørberegninger.

Sådan kan du sikre dig, at byggeriet bliver vellykket og udført rigtigt

Vi ved af erfaring, at grundig forberedelse og et præcist beskrevet projektmateriale i form af tegninger, beskrivelse og byggekontrakt er alfa og omega for en vellykket byggefase. Det gør nemlig, at byggefirmaet ikke er i tvivl om det arbejde, der skal laves og i hvilken kvalitet, det skal udføres. Som bygherre kan du dermed selv være med til at sikre, at byggeriet undervejs bliver udført, som du ønsker det.

Som bonus får du minimeret risikoen for problemer i form af for eksempel misforståelser, fejl og mangler, ekstraregninger, forkert valgte materialer, diskussioner med byggefirmaet og lignende. Projektændringer, mens byggeriet bliver udført er nogle af dem, der kan blive de dyreste i længden. Klahn Arkitekt & Byggerådgivning hjælper dig med at undgå ekstraregninger eller forsinkelser i tidsplanen.

Bliv kontaktet

Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt eller senest inden for 24 timer
    Titel