1- og 5-årsgennemgang

Pris 4.895 kr. inkl. moms og kørsel
 • (Udenfor Storkøbenhavn er der tillægspris for kørsel)
 • (Tillægspris lør/søn kr. 995, – inkl. moms)

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning kan hjælpe med 1- og 5-årsgennemgang af jeres byggeri.

 

Hvad indeholder en 1- og 5-årsgennemgang?

 • Du har din egen professionelle rådgiver, som varetager netop dine interesser.
 • Der laves en omhyggelig gennemgang af byggeriet, hvor alle fejl og mangler noteres på en mangelliste, som underskrives af bygherre og entreprenøren.
 • Du sikrer, at gennemgangen bliver udført juridisk korrekt.
 • Hvis du og byggefirmaet ønsker det, så prissættes fejl og mangler således, at et samlet beløb kan tilbageholdes til udbedring af fejl og mangler.
 • Hvis der opstår uenigheder mellem dig og byggefirmaet, så har du din egen rådgiver, som taler din sag.

LÆS OGSÅ: Får du det du betaler for i den rigtige kvalitet, – afleveringsforretning
LÆS OGSÅ: Få professionel hjælp til, at sikre, at din byggeopgave bliver en succes, – byggestyring

Fordele ved professionel hjælp til 1- og 5-årsgennemgang

 • Ved gennemgangen konstaterer man fejl og mangler, som ikke blev opdaget ved afleveringen af byggeriet.
 • Ofte kan bygherren og byggefirmaet blive uenige om, hvorvidt en fejl eller mangel skal udbedres, og så er det en fordel, at du har din egen professionelle rådgiver, som taler din sag.

LÆS OGSÅ: Få sikkerhed, værdi og tryghed i din byggeopgave, – hvorfor rådgivning

Tips og gode byggeråd

Det er bygherres ansvar at indkalde til afleveringsforretningen i god tid

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning ved, at grundig planlægning og forberedelse er alfa og omega for et vellykket byggeri. Ved større byggeopgaver siger man, at planlægningsfasen tager mindst lige så lang tid som udførelsesfasen og nogle gange meget længere tid.

Når man tænker over alle de faser, et byggeri skal igennem, inden det kan blive bygget, er det ikke så underligt. Lad os som eksempel tage en tilbygning, der kræver en byggetilladelse. Her kan et byggeforløb bestå af følgende faser: Idémøde og overvejelsesfase, ansøgning om byggetilladelse, udarbejdelse af byggemateriale tll at bygge efter og give tilbud ud fra, finde byggefirmaer, sende tilbudsmateriale ud til de tilbudsgivende firmaer, vente på at modtage tilbud, vælge et firma og skrive kontrakt. Og så kan byggeriet gå i gang efter måske 2 til 5 måneders forarbejde.

Informér byggefirmaet om fejl og mangler inden afleveringsforretningen

Husk at informere byggefirmaet om væsentlige fejl og mangler inden 1- eller 5-årsgennemgangen. Væsentlige fejl og mangler kan nemlig udvikle sig til en skade, hvis de ikke bliver opdaget og udbedret med det samme.
Har du derfor først sagt god for afleveringsforretningen, selvom der er fejl, har byggefirmaet ifølge loven ret til at nægte at udbedre den fejl, der er blevet til en større skade. Husk derfor, at du skal informere byggefirmaet om væsentlige fejl og mangler inden 1- og 5-årsgennemgangen og inden afleveringsforretningen.

Bliv kontaktet

Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt eller senest inden for 24 timer
  Titel