Pris 4.895 kr. inkl. moms og kørsel for arkitekthjælp

(Udenfor Storkøbenhavn er der tillægspris for kørsel)

 • 2 timers møde hos dig.
 • Hjælp til dig med at træffe de rigtige beslutninger og prioritere dine behov.
 • En kreativ og professionel sparring vedrørende dine ideer mht. arkitektur, byggeteknik og lovlighed.
 • Forslag til andre gode ideer og løsninger ud over dine egne.
 • En vurdering af de arkitektoniske og lovgivningsmæssige muligheder i dit hus.
 • Information om, hvordan du bedst kan realisere dit byggeprojekt.
 • Pris indikation i det omfang det er muligt og der er tid til.
 • Håndtegnede skitser, der udarbejdes på mødet på baggrund af jeres behov og ønsker.
 • Behagelig arkitekthjælp med fagligheden i top.

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning kan med et møde med en arkitekt hjælpe dig med, at realisere dine ideer til en tegning tidligt i byggeprojektet.

Hvad er arkitektens fineste opgave?

En af arkitektens fineste opgaver er at lytte til dine idéer og bidrage med dialog, overblik og sans for detaljerne, når den helt rigtige løsning skal findes.

Klahn Arkitekt & Byggerådgivnings erfaring er, at der kan spares mange penge, hvis beslutninger og ændringer bliver foretaget tidligt i et byggeprojekt ud fra et idemøde med en arkitekt. Jo tidligere i byggefasen beslutningerne bliver taget, jo mere sandsynligt er det, at byggeriet bliver vellykket og en god oplevelse.

LÆS OGSÅ: Få hjælp til byggeriets mere tekniske områder, – møde med en byggesagkyndig
LÆS OGSÅ: Se din boligdrøm inden den er bygget og hvor det ikke koster noget, at lave ændringer

Hvorfor er et idemøde med en arkitekt en god ide? – Få god arkitekthjælp

 • Arkitekten kan forøge værdien af dit hus med gode ideer og løsninger
 • Du får rådgivning og planlægning tidligt i byggeprojektet, som er med til at sikre et vellykket byggeprojekt
 • Jo tidligere i byggeprojektet du afklarer dit projekt, jo større chance er der for, at der ikke kommer dyre ændringer og ekstra regninger
 • Du kan meget tidligt i byggeprojektet finde ud af, hvilken løsning du ønsker
 • Tidligt i byggeprojektet får du overblik over byggeprojektet – bl.a. økonomisk ramme og tidsplan
 • Et idemøde med en arkitekt og et økonomiskøn kan hjælpe dig med at få et byggelån
 • Med et idemøde med en arkitekt kan du få en forhåndsgodkendelse til en byggetilladelse hos kommunen

LÆS OGSÅ: Indhent tilbud på den professionelle måde, så du nemt kan sammenligne tilbuddene, – udbudsmateriale 
LÆS OGSÅ: Få gennemarbejdet tegninger og beskrivelse, som sikre kvaliteten og opgavens omfang

Eksempel på håndtegnede skitser udført på mødet

Nogle gange kan det være en stor hjælp på et Idemødet, at arkitekten tegner nogle håndskitser op således, at kunden har noget visuelt at forholde sig til. Se eksempler herunder:

SIDEN FORTSÆTTER UNDER SKITSERNE…………

Hvordan forbereder jeg mig til mødet?

 • Hvordan er de økonomiske rammer og tidshorisonten
 • Kopi af eksisterende tegninger af huset
 • Er der nogen regler iht. lokalplanen eller servitutter, som kan påvirke projektet
 • Hvilke ønsker har I til funktion og arkitektur
 • Hav tegninger, skitser og billeder af det, I godt kunne tænke jer, klar

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning skal nok sørge for, at mødet bliver lige så godt, selvom du ikke har forberedt noget. Vi tilbyder behagelig arkitekthjælp med høj faglighed.

LÆS OGSÅ: Husk de vigtigste dokumenter som sikre dig mod en dårlig byggeoplevelse, – byggekontrakt
LÆS OGSÅ: Få kvalitetssikret dit projekt på et tidspunkt, hvor fejl og mangler stadigvæk ikke er dyre at udbedre, – kvalitetssikring af projekt og udbudsmateriale

Hvilken rådgivning har du typisk brug for efter færdiggørelse af et idemøde med en arkitekt?

Efter et idemøde med en arkitekt har du typisk besluttet dig for dit projekts omfang, arkitektur og økonomien. Den efterfølgende rådgivning, som du typisk vil have brug for, vil være forskellig alt efter, hvilket projekt du ønsker udført og dine behov for yderligere rådgivning.

Efterfølgende rådgivning kan være følgende:

Skitseprojekt

Et skitseprojekt er en forlængelse af ydelsen ”idemøde med arkitekt”. Efter dette møde hvor i sammen har fundet ud af dine ønsker og ideer mht. udseende, form, materialer m.m., udarbejder/illustrerer arkitekten et skitseprojekt.

Skitseprojektet bliver tegnet op 3 dimensionalt med farver og materialer således, at man har mulighed for at panorere rundt om huset og se det fra alle de vinkler man ønsker. Herved får man det bedste grundlag for at få belyst sine ideer og ønsker på et meget tidligt tidspunkt, som hurtigt kan ændres hvis man ønsker dette. Læs mere om arkitektskitse

Møde med en byggesagkyndig

Når form og materialer er valgt, er det en byggesagkyndig der tager over og sørger for, at de rigtige løsninger bliver valgt, byggeriet kommer sikkert i havn til den rigtige pris, uden byggeskader, den rigtige kontrakt, sikkerhedsstillelse og garantier bliver valgt mm. Læs mere om møde med en byggesagkyndig

Byggetilladelse

Hvis dit byggeprojekt kræver en byggetilladelse, og du gerne vil være sikker på, at du kan få en byggetilladelse, inden du fortsætter med at bruge tid og penge på at realisere dit byggeprojekt. Læs mere om Byggetilladelse

Byggetegninger

Hvis du har brug for tekniske tegninger og beskrivelse af, hvordan dit projekt skal udføres. Læs mere om Byggetegninger

3D Illustration

Hvis du gerne vil have en meget realistisk og forståelig visualisering med naturtro overflader af dit byggeprojekt og måske se, hvordan din tilbygning vil se ud på dit eksisterende hus. Læs mere om 3D Illustrationer

Økonomiskøn

Hvis du gerne vil være sikker på, hvad det vil koste at realisere dit byg  geprojekt, inden du fortsætter med at bruge tid og penge på projektet. Læs mere om Økonomiskøn

Byggetilsyn

Byggetilsyn kan hjælpe dig med at sikre, at dit byggeprojekt bliver udført i den rigtige kvalitet, bliver afleveret til tiden og udført iht. den aftalte byggekontrakt. Læs mere om Byggetilsyn

Skal du vælge en byggesagkyndig eller arkitekt

Det er vigtigt at vælge den rigtige rådgiver, hvis du skal have det fulde udbytte af din investering. Der er ikke en rådgiver der har alle kompetencer. Overordnet kan man sige at arkitekten står for alt formgivningen og den byggesagkyndige føre det ud i livet på baggrund af arkitektens skitser og valg!
Den byggesagkyndige sørger for, at de rigtige løsninger bliver valgt, byggeriet kommer sikkert i havn til den rigtige pris, uden byggeskader, den rigtige kontrakt, sikkerhedsstillelse og garantier bliver valgt mm. Læs nedenstående mere detaljeret hvad en byggesagkyndig og arkitekt arbejder med.

Mere om en byggesagkyndig

Den byggesagkyndiges stærke sider er tværfagligheden, overblikket og det indgående kendskab til alle byggeprocessens faser. Endvidere grundlæggende kendskab til detaljeret rådgivning, materialesammensætning samt detaljeløsninger iht. alment teknisk fælleseje.
Alment teknisk fælleseje er et sæt hjælpemidler indenfor god kvalitetssikringsskik og omfatter summen af praktiske erfaringer, faglitteratur, undersøgelsesteknikker og rutiner på de enkelte tekniske områder.
Alle vores byggesagkyndige er uddannede bygningskonstruktører.

Projektering
Bygningskonstruktøren er uddannet til at varetage den praktiske og tekniske projektering fra skitse- til hovedprojekt og i samarbejde med projekteringens øvrige parter, som arkitekter, ingeniører og myndigheder.

Projektledelse
Bygningskonstruktøren er uddannet til at kunne lede og overvåge en bygge- eller produktionsproces og er trænet i at forudse og tage højde for, hvor problemerne kan opstå.
Bygningskonstruktøren får ofte en central rolle som projektleder.

Koordination og planlægning
Arbejdet er typisk en kombination af koordinerende og planlæggende samarbejde med byggeriets parter og de offentlige myndigheder. Bygherrens ønsker, lovgivningens krav, arkitektens visioner, ingeniørens kalkulationer, entreprenørens materialer og udstyr samt arbejdets udførelse og kvalitet på byggepladsen koordineres således ofte af bygningskonstruktøren.

Ofte leder
Det gør bygningskonstruktøren i stand til at varetage mange forskelligartede jobtyper i mange forskellige brancher på alle niveauer. Ofte i ledende stillinger i rådgivende, udførende og kontrollerende bygge-, anlægs- og ejendomsvirksomhed samt indenfor offentlig administration.
Konstruktøren er bindeleddet mellem tanke og handling. Den, der samler trådene i alle byggeriets faser. En gennemgående person med ansvar og overblik fra start til slut.

Kommunikation
Bygningskonstruktøren kender tonen og ånden på en byggeplads og kan kommunikere med entreprenører og håndværkere på et kompetent, praktisk niveau for at viderebringe projektets ide, så det bliver forstået og fulgt.

Mere om en arkitekt

Arkitekter – bygningsarkitekter, indretningsarkitekter og havearkitekter er typisk dem, der som rådgivere, er først tilknyttet et byggeprojekt. En arkitekt står som regel for at udarbejde de skitser for et byggeprojekt, som bruges som dialogværktøj til at finde de endelige løsninger på, hvordan et byggeri skal tage form.

Selv til et forholdsvis beskedent projekt kan du have brug for at kontakte en arkitekt, hvis projektet indeholder visuelle eller brugsmæssige ændringer, som fx ombygninger, tilbygninger eller en ny 1. sal gør. Arkitektensopgave er at formgive bygninger, rum og haver og fremmebåde funktioner samt det æstetiske udtryk i boligen.

Da arkitekten arbejder med form, materialer, lys og farver for at skabe rum og rumforløb, både inde i huset og udenfor, vil en arkitekt ofte kunne se andre muligheder i et byggeri, end man selv kan.

Se din boligdrøm før alle andre – og få det bedste grundlag for dine beslutninger

En fotorealistisk gengivelse af dit kommende byggeprojekt med form og materialer kan udføres meget tidligt i et byggeprojekt, hvilket betyder, at du kan foretage ændringer uden nævneværdige omkostninger. Hvis du først opdager nye ønsker eller ændringer mens byggeriet udføres, – kan det komme til at koste mange penge og tid LÆS MERE

Tips og gode byggeråd

En byggetilladelse er langt fra en garanti for, at dit byggeri er lovligt

Mange tror, at en byggetilladelse fra en kommune er ensbetydende med, at projektet er kvalitetssikret af kommunen, og at alle løsninger er godkendt og overholder alle love og regler. Men det er langt fra tilfældet.

Kommunerne ser nemlig kun på de bygningsregulerende bestemmelser som for eksempel bygningens højde og afstand til skel. Alt andet skal ansøgeren selv sikre sig er i orden. Byggeloven foreskriver nemlig, at ansøger efter endt byggeri skal dokumentere over for kommunen, at byggeriet lever op til regler for radon, fugt, isolering, lyd, stabilitet og lignende ved at indsende tegninger, beskrivelser, beregninger og lignende.

Det gøres med detaljerede byggetegninger, der beskriver varmetabsramme eller energiberegning og indeholder eventuelle ingeniørberegninger.

Flest fejl og mangler sker i privat byggeri

Vores erfaringer med byggeri viser, at et grundigt arbejde i de tidlige faser af projekterne giver et smidigt og effektivt projektforløb, hvor tidsplan, økonomi og aftaler overholdes. Resultatet er et byggeri af høj kvalitet.
Men byggeri er en kompleks verden fyldt med helt specielle spilleregler med hensyn til love, byggeteknik og lignende. Alt dette medfører en forhøjet risiko for fejl og mangler i byggeri.
Det kan vi hjælpe dig med at undgå, da vi går op i grundig forberedelse, kan planlægge forud for dig og kender reglerne.

Valg af byggerådgiver er mindst lige så vigtigt som valg af byggefirma

Et byggeri kan ende i en katastrofe, hvis man har valgt et dårligt byggefirma. Men et forkert valg af byggerådgiver kan også have fatale følger for jeres byggeri.
En byggerådgiver skal have den fornødne byggetekniske viden, have professionel erfaring og give jer den rigtige rådgivningspris, således at den samlede rådgivning og kontrol lever op til jeres forventninger. Det er derfor vigtigt, at I vælger den rigtige byggerådgiver til at løfte opgaven. For ligesom der findes dårlige byggefirmaer, findes der også dårlige byggerådgivere.
Afsæt derfor altid god tid til at sikre, at jeres byggerådgiver er den rigtige for jer og jeres projekt, og at I får en professionel rådgiveraftale for byggeprojektet. Husk, at den billigste rådgiver ikke nødvendigvis er det bedste eller billigste valg i længden.

Investér i byggerådgivning og spar penge og tid samt få tryghed

Fejl og mangler, misforståelser, dårligt beskrevet udbudsmateriale, dårlig kontrakt med entreprenøren, en for stram tidsplan og lignende er alt sammen noget, der kan komme til at koste bygherren dyrt i form af uforudsete ekstraomkostninger og en masse ærgrelser.
Byggerådgivning koster penge, men det er Klahn Arkitekt & Byggerådgivnings erfaring, at god byggerådgivning næsten altid tjener sig selv hjem igen. Det gør det, fordi omfanget af fejl og mangler i byggeprojektet bliver minimeret væsentligt.
Oveni købet sparer du en masse tid på at tage en byggerådgiver indover. Du slipper nemlig for at beskrive byggeopgaven, forhandle pris, bruge tid på at løse og diskutere problemer med dit byggefirma osv. Og så får du selvfølgelig en masse tryghed med i din byggeopgave, så du ikke skal gå og være nervøs for, om arbejdet nu også bliver udført korrekt

Bygherren er juridisk forpligtet til selv at sikre, at byggeriet er lovligt. Bygherren er juridisk forpligtiget til selv at sikre, at byggeriet er lovligt

Ifølge Bygningsreglementet er det ene og alene bygherrens ansvar at sikre, at byggeprojektet er lovligt. Der er mange forskellige love, reglementer og bestemmelser, som skal overholdes f.eks. bygningsreglementet, kommuneplaner, servitutter, arbejdsmiljølovgivningen m.m.
Har du svært ved selv at få overblik over reglerne, råder Klahn Arkitekt & Byggerådgivning dig til at gøre brug af professionel byggerådgivning.

Moderne byggeri er mere komplekst og sammensat

Nutidens byggeri er langt mere sammensat og komplekst end tidligere tiders byggeri. Det er det, fordi der er kommet mange lovkrav til siden dengang.
For eksempel er der i dag lovkrav til så forskellige ting som varmeudledning, lydisolering, fugtsikring, radongrænseværdier, brandsikkerhed, statik og så videre.
Som bygherre skal du derfor dokumentere over for kommunen, at dit byggeri overholder de regler, der er. Det gør du ved at indsende tegninger, beskrivelser og beregninger på, hvordan dit byggeri overholder loven.
En anden vigtig faktor, som gør nutidens byggeri så komplekst, er de mange forskellige byggematerialer, du kan finde og bygge med i dag. Det medfører, at der er utrolig mange forskellige måder at bygge på. I gamle dage var der ikke så mange forskellige måder at bygge på, tegningerne var ikke så detaljerede, og der var heller ikke så mange lovkrav som i dag.Klahn-Arkitekter råder dig til at søge professionel rådgivning, hvis du er i tvivl om din byggedokumentation er detaljeret nok.

Bliv kontaktet

Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt eller senest inden for 24 timer
  Titel