Klahn Arkitekt & Byggerådgivning kan hjælpe dig med at udføre grundige, gennemarbejdede byggetegninger og -beskrivelser, som et byggefirma kan bygge efter, og som du kan bruge til at indhente tilbud ud fra. Byggedokumenter er yderst vigtige, hvis du vil sikre dit byggeprojekt juridisk og have styr på dets økonomi og kvalitet.

Hvad indeholder bygningstegninger og -beskrivelse?

 • Detaljerede målfaste oversigtstegninger (facader, planer, snit), som et byggefirma kan bygge efter.
 • Detaljemappe med komplicerede bygningssamlinger.
 • Detaljeret beskrivelse.
 • Materialebeskrivelse af alle materialer.
 • Samlet materiale, som kan bruges til at indhente og sikre sammenlignelige byggetilbud.
 • Tegninger og beskrivelse, som kan bruges til at få en ibrugtagningstilladelse, hvis dit projekt kræver en byggetilladelse.
 • Ajourført økonomiskøn fra arkitektskitsen, såfremt der er anledning til dette.
 • Billederegistrering af eksisterende forhold til brug for alle implicerede parter.
 • Delt fællesmappe i “skyen” med alt ovenstående projektmateriale således, at alt projektmateriale samt udbudsmateriale vil blive samlet det samme sted, og man arbejder ud fra de samme dokumenter. Endvidere kan alle dokumenter tilgås fra hvilken som helst computer eller smartphones.

Det konkrete omfang af hovedprojektet bliver bestemt ud fra hver enkelt sags kompleksitet. Hovedprojektet er ofte en viderebearbejdning af enten myndighedsprojektet eller arkitektskitsen. Hvis der er behov for en varmetabsramme eller energiberegning, så kan Klahn Arkitekt & Byggerådgivning også hjælpe dig med det.
Hvis der er behov for en ingeniør, så samarbejder Klahn Arkitekt & Byggerådgivning med nogle dygtige og erfarne ingeniører, som vi kan stå inde for.

LÆS OGSÅ: Indhent tilbud på den professionelle måde, så du nemt kan sammenligne tilbuddene, – udbudsmateriale 
LÆS OGSÅ: Husk de vigtigste dokumenter som sikre dig mod en dårlig byggeoplevelse, – byggekontrakt

Hvilke fordele er der ved at få udarbejdet detaljerede tegninger og beskrivelse?

 • Detaljerede tegninger og beskrivelser samt en professionel kontrakt er det vigtigste for at sikre et godt byggeprojekt.
 • Jo mere gennemarbejdet dit projekt er, jo større sikkerhed har du for, at den byggetekniske kvalitet, byggeøkonomien og tidsplanen holder, og at du får et vellykket byggeforløb.
 • Tilbudsgivende firmaer kan give pris på præcis det samme arbejde, da projektet er godt defineret. Dermed ved du, at tilbudspriserne indeholder det samme arbejde.
 • Risikoen for fejl, mangler og misforståelser under udførelsen minimeres væsentligt.
 • Tegningerne og beskrivelsen kan bruges til at få en ibrugtagningstilladelse, hvis dit byggeri kræver en byggetilladelse.
 • Du risikerer ikke ændringer under byggeriet, som ofte betyder unødige udgifter og ekstraarbejde, da alle beslutninger er taget og defineret.
 • Det er næsten altid bygherre, som tager alle risici ved ikke at beskrive sit byggeprojekt godt nok.

LÆS OGSÅ: Får du det du betaler for i den rigtige kvalitet, – afleveringsforretning
LÆS OGSÅ: Få professionel hjælp til, at sikre, at din byggeopgave bliver en succes, – byggeledelse

Hvilket materiale skal jeg have klar inden udførelsen af bygningstegninger?

Inden vi kan lave bygningstegninger og byggebeskrivelse, så vil der ofte være behov for at træffe beslutninger om økonomi, design og funktionalitet, hvilket man kan gøre ved at udarbejde en arkitektskitse.

Hvilken rådgivning har du typisk brug for efter færdiggørelse af bygningstegninger og -beskrivelse?

Efter bygningstegninger og -beskrivelse har du et materiale, der kan bygges efter. Den efterfølgende rådgivning, som du typisk vil have brug for, vil være forskellig alt efter, hvilket projekt du skal have udført, og hvad dine behov for yderligere rådgivning er. Efterfølgende rådgivning kan være følgende:

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud

Hvis du gerne vil have en visuel tegning af dit projekt, f.eks. en tilbygning, et økonomiskøn over samtlige udgifter, en liste over alle hovedaktiviteter samt en overordnet tidsplan – Læs mere om Udbudsmateriale til indhentning af tilbud

Byggekontrakt

Hvis du gerne vil have en professionel byggekontrakt med et byggefirma iht. gældende byggejura – Læs mere om Byggekontrakt

Byggemøder

Hvis et byggefirma skal bygge for dig, og du gerne vil have din egen uvildige professionelle byggerådgiver med til byggemøderne, som varetager dine interesser mht. f.eks. økonomi, byggeteknik og tidsplan – Læs mere om Byggemøder

Byggekontrol

Hvis et byggefirma skal bygge for dig, og du gerne vil have en uvildig professionel byggerådgiver til at varetage dine interesser mht. bl.a. kontrol af fejl og mangler, tidsplan og økonomi – Læs mere om Byggekontrol

Tips og gode byggeråd

Flest fejl og mangler sker i privat byggeri pga. manglende byggerådgivning

Statistikkerne fra bl.a. Byggeskadefonden viser, at der desværre i dag er alt for mange fejl og mangler i dansk byggeri. Ca. 70 – 80 % af alle disse fejl og mangler forekommer i privat byggeri, hvilket bl.a. skyldes, at mange private bygherrer ikke gør brug af professionel rådgivning og ofte sparer det væk, fordi de synes, det er for dyrt, og de hellere vil have for eksempel et lidt dyrere køkken.

Men derved bliver byggeopgaven ikke beskrevet og tegnet, så der kan aftales en klar byggekontrakt, og håndværkerne kan derved selv vælge løsninger og kvalitet. Ligeledes bliver der heller ikke udført professionelt tilsyn under byggeriet.

Ofte henvender den private bygherre sig direkte til et byggefirma og beder dem om at give et tilbud og bygge, hvilket også kan være godt i små opgaver, men en opgave behøver ikke at være særlig stor, før det er en god ide at tilknytte en professionel byggerådgiver –Læs mere om hvorfor rådgivning

Nutidens byggeri er mere komplekst og sammensat

Nutidens byggeri er langt mere sammensat og komplekst end tidligere tiders byggeri. Det er det, fordi der er kommet mange lovkrav til siden dengang. For eksempel er der i dag lovkrav til så forskellige ting som varmeudledning, lydisolering, fugtsikring, radongrænseværdier, brandsikkerhed, statik og så videre.

Som bygherre skal du derfor dokumentere over for kommunen, at dit byggeri overholder de regler, der er. Det gør du ved at indsende tegninger, beskrivelser og beregninger på, hvordan dit byggeri overholder loven.

En anden vigtig faktor, som gør nutidens byggeri så komplekst, er de mange forskellige byggematerialer, du kan finde og bygge med i dag. Det medfører, at der er utrolig mange forskellige måder at bygge på. I gamle dage var der ikke så mange forskellige måder at bygge på, tegningerne var ikke så detaljerede, og der var heller ikke så mange lovkrav som i dag.

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning råder dig til at søge professionel rådgivning, hvis du er i tvivl om din byggedokumentation er detaljeret nok.

Bliv kontaktet

Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt eller senest inden for 24 timer
  Titel