Byggetilsyn

Klahn Arkitekt & Byggekontrol kan hjælpe dig med at sikre, at dit byggeprojekt bliver udført i den rigtige kvalitet, bliver afleveret til tiden og udført iht. den aftalte byggekontrakt.

Det kan som privatperson være svært at holde styr på eget byggeri. Det er også de færreste, der har tiden eller ekspertisen til at føre tilsyn med deres eget byggeprojekt. Og faktisk sker der rigtig mange fejl i dansk byggeri – 70-80 % af dem er i privat byggeri. Det skyldes både uklare byggekontrakter og mangel på professionelt tilsyn med byggeprojektet.

Klahn Arkitekt og Byggerådgivning tilbyder professionelt byggetilsyn – så I kan sove trygt om natten, velvidende om at der ikke dukker ubehagelige overraskelser op i jeres byggeri.

SOV TRYGT NÅR DU BYGGER -, vi sikre din nattesøvn !

 • VI TILBYDER UVILDIG BYGGEKONTROL, SOM SIKRE KVALITETEN AF DIT BYGGERI
 • VI SØRGER FOR, AT DU UNDGÅR UBEHAGELIGE OVERRASKELSER UNDERVEJS

Hvad indeholder et byggetilsyn?

 • Klahn Arkitekt og Byggerådgivning varetagelse af netop dine interesser
 • Klahn Arkitekt og Byggerådgivning har den faglige autoritet til at stå fast på, at fejl bliver udbedret
 • Et antal tilsyn på tidspunkter, hvor det er særligt vigtigt for byggeriets kvalitet, og hvor konsekvensen ved at opdage fejl og mangler ikke bliver for stor
 • Sikkerhed for, at fejl og mangler bliver opdaget, inden de bliver lukket inde i konstruktionerne
 • Tilsynsnotat efter hvert tilsyn med beskrivelse og billeder af registrerede fejl og mangler
 • Sikring af, at alle ændringer og aftaler under udførelsen bliver korrekt aftalt i forhold til byggekontrakten
 • Deltagelse ved opstartsmødet (hvis dette ønskes) og afleveringsforretningen

Bemærk, at et byggetilsyn ikke er det samme som byggeledelse. Hvis du ønsker byggeledelse, så læs om byggeledelse. Hvis du ønsker, at Klahn Arkitekt & Byggerådgivning deltager til alle byggemøder under byggeriet, så er det selvfølgelig også noget, vi kan hjælpe dig med.

Vi udføre løbende byggetilsyn på typehuse fra f.eks. Lind & Risør, Huscompagniet, Eurodan-huse, Bernt Nielsen, HBN Huse, HHM Byg med flere, som vi har mange års erfaringer med. Vi udføre selvfølgelig også byggetilsyn på egne byggeopgaver.

Se billeder af de fejl og mangler, som vi har fundet under byggetilsyn igennem tiden HER

Statistikker viser, at de fleste fejl og mangler i dansk byggeri sker i private byggerier. Ofte sker det fordi, bygherre (jer) og byggefirmaet har talt forbi hinanden. Eller fordi byggefirmaet simpelthen ikke udfører arbejdet ordentlig. Det er heller ikke altid, at deadlines bliver overholdt i henhold til byggekontrakten. I kan undgå disse problemer ved at hyre Klahn Arkitekt og Byggerådgivning til at udføre professionelt tilsyn med byggeriet

Eksempler på nogle af de fejl og mangler vi har fundet. Se mange flere på undersiden.

LÆS OGSÅ: Få professionel hjælp til, at sikre, at din byggeopgave bliver en succes, – byggestyring
LÆS OGSÅ: Vær sikker på, at du får det du betaler for i den rigtige kvalitet, – byggekontrol

Byggetilsyn af jeres projekt – det får I 

Hvad får I egentlig, når I vælger Klahn Arkitekt & Byggerådgivning til at føre byggetilsyn med netop jeres byggeri? I får:

 • en byggerådgiver, som varetager netop dine interesser, og som er opdateret med den seneste viden inden for byggeri mht. byggeteknik og byggelove
 • sikkerhed for, at alt bliver udført korrekt iht. byggekontrakten (tegninger, beskrivelser, ingeniørprojekt o.l.)
 • en sparringspartner, som løbende kan rådgive dig og sikre, at du og byggefirmaet ikke taler forbi hinanden
 • en byggerådgiver der kan tage dialogen for dig, hvis der opstår ubehagelige uenigheder mellem dig og byggefirmaet, så du hele tiden bevarer den gode tone med byggefirmaet
 • en byggerådgiver der kan hjælpe dig, hvis der f.eks. opstår forsinkelser, fejl og mangler
 • en byggerådgiver der sikrer dig, at du ikke betaler for arbejde, der ikke er udført eller er udført forkert
 • tilsyn på forskellige tidspunkter under byggeriet, som sikrer kvalitet og hvor vi kan opdage eventuelle fejl
 • tilsynsnotat fra hvert tilsyn med dokumentation for eventuelle fejl

Endvidere når der er professionel byggekontrol under byggeriet, så gør byggefirmaet sig ofte lidt mere umage.

VI SER OGSÅ DET MED SMÅT !

LÆS OGSÅ: Din sikkerhed for god byggerådgivning, – sådan arbejder vi
LÆS OGSÅ: Få sikkerhed, værdi og tryghed i din byggeopgave, – hvorfor rådgivning

Vi fører byggetilsyn med byggeprojekter af alle typer 

Vi har mange års erfaring med at føre byggetilsyn. Vi fører tilsyn med alle slags byggeprojekter, men har især en lang erfaring med at lave tilsyn på typehuse fra forskellige byggefirmaer.

Fordele ved at vælge os til at føre byggetilsyn er:

 • Vi sikrer kvaliteten af jeres byggeri
 • I undgår ubehagelige overraskelser undervejs
 • I får sikkerhed for, at fejl og mangler opdages
 • Et byggetilsyn giver tryghed
 • I får altid 100% uvildig rådgivning
 • Vi kan tage dialogen med byggefirmaet
 • Byggefirmaet gør sig ofte mere umage

Vi besidder al den seneste viden indenfor byggeteknik og byggelove. Vi sikrer, med vores tilsyn, at alt arbejde er udført i henhold til loven og i forhold til, hvad der er aftalt i jeres byggekontrakt.

Hvilken rådgivning kan du også have brug for, når du skal have bygget?

Kvalitetssikring af projekt og udbudsmateriale

For at sikre, at en byggeopgaves udførelse bliver en succes, så er det yderst vigtigt, at byggetegninger, beskrivelse og byggekontrakt er udført korrekt. Hvis projektmaterialet er dårligt, kan byggeriet ende med ekstra regninger, forsinkelser, byggesjusk o.l. Derfor kan det være en god ide at få kontrolleret projektmaterialet, inden byggeriet starter. Læs mere om Kvalitetssikring af projekt og udbudsmateriale

Byggekontrakt

Et af de vigtigste dokumenter, som sikrer både bygherren og byggeriet under udførelsen, er byggekontrakten. Hvis der ikke er aftalt en professionel byggekontrakt, er man som bygherre ofte meget dårligt stillet, hvis der opstår problemer med byggefirmaet, og det er derfor meget vigtigt, at den er i orden. Læs mere om Byggekontrakt

Tips og gode byggeråd

Flest fejl og mangler sker i privat byggeri

Der er alt for mange fejl og mangler i dansk byggeri. Det fortæller blandt andre statistikker fra Byggeskadefonden. Ca. 70 til 80 % af alle disse fejl og mangler forekommer i privat byggeri. Det skyldes blandt andet, at mange private bygherrer ikke gør brug af rådgivning og ofte sparer det væk, fordi de synes, det er for dyrt.
Klahn Arkitekt & Byggekontrol  erfaring er, at byggeopgaver ofte bliver beskrevet og tegnet således, at der ikke kan aftales en klar byggekontrakt. Håndværkerne kan dermed selv vælge løsninger og kvalitet. Ligeledes bliver der heller ikke udført professionelt tilsyn under byggeriet, som der gør ved offentlige byggerier.
Ofte henvender den private bygherre sig direkte til et byggefirma og beder dem om at give et tilbud og bygge. Det kan være godt til små opgaver, men en opgave behøver ikke at være særlig stor, før det er en god idé at tage en professionel byggerådgiver ind over. Det hjælper vi jer med.

Bygherre er selv med til at sikre kvaliteten

Vores erfaringer med byggeri viser, at et grundigt arbejde i de tidlige faser af projekterne giver et smidigt og effektivt projektforløb, hvor tidsplan, økonomi og aftaler overholdes. Resultatet er et byggeri af høj kvalitet.
Men byggeri er en kompleks verden fyldt med helt specielle spilleregler med hensyn til love, byggeteknik og lignende. Alt dette medfører en forhøjet risiko for fejl og mangler i byggeri. Det kan vi hjælpe dig med at undgå, da vi går op i grundig forberedelse, kan planlægge forud for dig og kender reglerne.

Sådan kan du sikre dig, at byggeriet bliver vellykket og udført rigtigt

Vi ved af erfaring, at grundig forberedelse og et præcist beskrevet projektmateriale i form af tegninger, beskrivelse og byggekontrakt er alfa og omega for en vellykket byggefase. Det gør nemlig, at byggefirmaet ikke er i tvivl om det arbejde, der skal laves og i hvilken kvalitet, det skal udføres. Som bygherre kan du dermed selv være med til at sikre, at byggeriet undervejs bliver udført, som du ønsker det.
Som bonus får du minimeret risikoen for problemer i form af for eksempel misforståelser, fejl og mangler, ekstraregninger, forkert valgte materialer, diskussioner med byggefirmaet og lignende. Projektændringer, mens byggeriet bliver udført er nogle af dem, der kan blive de dyreste i længden. Klahn Arkitekt & Byggekontrol hjælper dig med at undgå ekstraregninger eller forsinkelser i tidsplanen.

Bliv kontaktet

Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt eller senest inden for 24 timer
  Titel