Bygherrerådgivning

Spring direkte til den sektion du ønsker

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning leverer alle former for ydelser primært til private kunder og ejerforeninger

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning´s klare mål er at bistå kunder med helhedsorienteret og uvildig rådgivning igennem hele processen. Vi arbejder struktureret og analytisk for at klæde vores kunder på til at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter og lægger stor vægt på at sammensætte det rigtige medarbejder- og specialistteam til hver opgave. Det gælder uanset, om det er bygherrerådgivning, bygherre vejledning, bygherrerådgiver eller anden form for byggerådgivning.

Vi tilbyder løsning af en lang række delopgaver, ligesom vi bistår kunder igennem hele procesforløb. Det er vores erfaring, at et grundigt arbejde i de tidlige faser af projekterne giver et smidigt og effektivt projektforløb, hvor tidsplan, økonomi og aftaler overholdes – og hvor resultatet er af høj kvalitet.

LÆS OGSÅ: Få sikkerhed, værdi og tryghed i din byggeopgave – hvorfor byggerådgivning
LÆS OGSÅ: Din sikkerhed for god rådgivning – om vores rådgivning

Bygherrerådgiver – det er dine værdier og strategiske behov

Rådgivningen tager altid udgangspunkt i den specifikke bygherres værdier og strategiske behov. Som bygherrerådgiver ved vi hvilke spørgsmål, der skal stilles og hvilke midler, der kan tages i brug for at få bygherrens krav og ønsker omsat til et konkret projekt og et realiserbart byggeri. Entydig og grundig projektdefinition og -styring sikrer, at øvrige rådgivere, entreprenører og leverandører leverer de optimale, konkrete løsninger ift. bygherrens værdier, behov, økonomi og tidsramme.

Byggeprojekter er ofte komplekse med mange deltagende parter. Samtidig er der en tidsmæssig og økonomisk ramme, der skal overholdes. Som bygherrerådgiver er vi klar over, at det som bygherre kan være vanskeligt at holde styr på alle processerne og varetage projektets afvikling. Derfor er bygherrerådgivning fra en bygningssagkyndig en god måde at sikre sig den nødvendige støtte og faglige kompetence igennem hele forløbet.

LÆS OGSÅ: Din sikkerhed for god byggerådgivning – sådan arbejder vi
LÆS OGSÅ: Husk de vigtigste dokumenter som sikre dig mod en dårlig byggeoplevelse – ny byggekontrakt

SAMMEN OPNÅR MAN DET BEDSTE RESULTAT

Hvad dækker bygherrerådgivning?

Som titlen indikerer handler det om byggerådgivning. Da byggesager er opdelt i flere faser, er det vigtigt, at der hele tiden er forståelse for fasens omfang, og hvordan den skal afsluttes, samt en kontinuerlig værdiskabelse igennem alle faserne. En af de vigtigste opgaver indenfor bygherrerådgivning er at binde parterne sammen og have det fornødne kendskab til, hvordan de enkelte faser skal fungere uden at tabe overblik over den samlede proces. Ved bygherrerådgivning opnås den nødvendige faglighed.

Der er ikke én opskrift på, hvad rådgivningen bør indeholde, da det varierer, alt efter hvordan byggeriets konstruktion er sammensat og hvilke aftaler, der er indgået med de forskellige parter og bygherre. Men af almindelige ydelser ligger bl.a. indledende sagshåndtering i forhold til offentlige myndigheder, overordnet beboerdialog, styring af kvalitetsniveau, kontrakthåndtering, tilsyn med byggeriet under udførelse og generel rådgiver for bygherren.

LÆS OGSÅ: Få gennemarbejdet tegninger og beskrivelse, som sikre kvaliteten og opgavens omfang, – Bygherrerådgivning
LÆS OGSÅ: Indhent tilbud på den professionelle måde, så du nemt kan sammenligne tilbuddene, – Udbudsmateriale

Herunder nogle typiske rådgivningsydelser, som kan være relevante ved opstart af en bygherrerådgivning

Gratis uforlpligtende kontaktmøde

Klahn-Arkitekter tilbyder et gratis og uforpligtende kontaktmøde, hvor vi kan mødes personligt og hilse på hinanden, og bl.a. finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig. Derved skabes et godt grundlag, når du skal vælge din byggerådgiver. Læs mere om gratis kontaktmøde

Møde med en byggesagkyndig

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning tilbyder professionel byggerådgivning i den tidlige start af byggeprojektet og hjælper dig med at tage de rigtige beslutninger for dit byggeprojekt, så du kommer godt og sikkert i gang og ikke risikerer at tabe penge og tid på en forkert løsning. Læs mere om møde med en byggesagkyndig

Idemøde med en arkitekt

Hvis du gerne vil have en visuel skitse af din byggeopgave, et økonomiskøn over samtlige udgifter, en liste over alle hovedaktiviteter samt en overordnet tidsplan. Læs mere om idemøde med en arkitekt

3D-illustration visualisering

Hvis du gerne vil have en meget realistisk og forståelig visualisering med naturtro overflader af dit byggeprojekt. Måske har du lyst til at se, hvordan din tilbygning vil se ud på dit eksisterende hus – Læs mere om 3D-Illustrationer

Tips og gode byggeråd

Bygherre er selv med til at sikre kvaliteten

Vores erfaringer med byggeri viser, at et grundigt arbejde i de tidlige faser af projekterne giver et smidigt og effektivt projektforløb, hvor tidsplan, økonomi og aftaler overholdes.
Resultatet er et byggeri af høj kvalitet. Men byggeri er en kompleks verden fyldt med helt specielle spilleregler med hensyn til love, byggeteknik og lignende. Alt dette medfører en forhøjet risiko for fejl og mangler i byggeri. Det kan vi hjælpe dig med at undgå, da vi går op i grundig forberedelse, kan planlægge forud for dig og kender reglerne.

Det er bygherre, som i god tid indkalder til afleveringsforretningen

Klahn Arkitekt og Byggerådgivning ved, at grundig planlægning og forberedelse er alfa og omega for et vellykket byggeri.
Ved større byggeopgaver siger man, at planlægningsfasen tager mindst lige så lang tid som udførelsesfasen og nogle gange meget længere tid.
Når man tænker over alle de faser, et byggeri skal igennem, inden det kan blive bygget, er det ikke så underligt. Lad os som eksempel tage en tilbygning, der kræver en byggetilladelse.
Her kan et byggeforløb bestå af følgende faser: Idémøde og overvejelsesfase, ansøgning om byggetilladelse, udarbejdelse af byggemateriale tll at bygge efter og give tilbud ud fra, finde byggefirmaer, sende tilbudsmateriale ud til de tilbudsgivende firmaer, vente på at modtage tilbud, vælge et firma og skrive kontrakt.
Og så kan byggeriet gå i gang efter måske 2 til 5 måneders forarbejde.

Bygherre bliver overrasket over hvor lang tid, et byggeri tager

Byggeri tager tid og kræver mange beslutninger og valg undervejs. Selv når man gør brug af en byggerådgiver til projektet. Det ved vi af erfaring. Bygherren tager nemlig alle beslutninger for byggeriet og har samtidig ansvar for, at byggesagen bliver gennemført fra idé til ibrugtagning. Sådan er det, uanset om du har et mindre byggeprojekt eller vil opføre et nyt typehus. Du skal træffe mange beslutninger og overveje alt fra a til z som for eksempel:

  • Hvilken type rådgivning har du brug for?
  • Hvad må det koste?
  • Hvilke fliser og hvilken håndvask, bordplade eller halogenspot skal der være i badeværelset?
  • Skal der være gulvvarme i både den nye tilbygning og i soveværelset?
  • Ønsker du at stille sikkerhed overfor byggefirmaet?
  • Hvor mange vægge i rummet skal males, når væggen er flyttet?

Derfor skal man som bygherre være forberedt på, at det kræver tid at sætte et byggeprojekt i gang. En byggerådgiver vil hjælpe dig med meget af arbejdet, men mange valg og beslutninger ligger i sidste ende hos dig. Vi rådgiver dig gennem byggeforløbet, så du føler dig tryg.

Valg af byggerådgiver er mindst lige så vigtigt som valg af byggefirma

Et byggeri kan ende i en katastrofe, hvis man har valgt et dårligt byggefirma. Men et forkert valg af byggerådgiver kan også have fatale følger for jeres byggeri.
En byggerådgiver skal have den fornødne byggetekniske viden, have professionel erfaring og give jer den rigtige rådgivningspris, således at den samlede rådgivning og kontrol lever op til jeres forventninger. Det er derfor vigtigt, at I vælger den rigtige byggerådgiver til at løfte opgaven. For ligesom der findes dårlige byggefirmaer, findes der også dårlige byggerådgivere.
Afsæt derfor altid god tid til at sikre, at jeres byggerådgiver er den rigtige for jer og jeres projekt, og at I får en professionel rådgiveraftale for byggeprojektet. Husk, at den billigste rådgiver ikke nødvendigvis er det bedste eller billigste valg i længden.

Husk den lovpligtige dokumentation til kommunen, når byggeriet er færdigt

Kræver dit byggeri en byggetilladelse, skal du være opmærksom på, at byggetilladelsen i sig selv ikke er nok til, at kommunen siger god for dit byggeri. Byggeriet og byggeløsningerne skal nemlig leve op til en lang række lovkrav om radongrænseværdier, fugtindhold i luften, varmeisolering, lydisolering, stabilitet, brandsikring og så videre.
Derfor har du som regel også ansvar for at sende detaljerede tegninger, beskrivelser, beregninger og lignende af dette ind til kommunen, før du kan tage din nye tilbygning eller 1. sal i brug. Først når kommunen har modtaget og godkendt dine materialer og dokumentation for, at dit byggeri lever op til lovkravene, kan du tage dit nye byggeri i brug.
Klahn Arkitekt og Byggerådgivning kan hjælpe dig med at få overblik over og fremskaffe den dokumentation, kommunen kræver.

Invester i byggerådgivning og spar penge og tid samt få tryghed

Fejl og mangler, misforståelser, dårligt beskrevet udbudsmateriale, dårlig kontrakt med entreprenøren, en for stram tidsplan og lignende er alt sammen noget, der kan komme til at koste bygherren dyrt i form af uforudsete ekstraomkostninger og en masse ærgrelser.
Byggerådgivning koster penge, men det er Klahn Arkitekt og Byggerådgivnings erfaring, at god byggerådgivning næsten altid tjener sig selv hjem igen. Det gør det, fordi omfanget af fejl og mangler i byggeprojektet bliver minimeret væsentligt.
Ovenikøbet sparer du en masse tid på at tage en byggerådgiver indover. Du slipper nemlig for at beskrive byggeopgaven, forhandle pris, bruge tid på at løse og diskutere problemer med dit byggefirma osv. Og så får du selvfølgelig en masse tryghed med i din byggeopgave, så du ikke skal gå og være nervøs for, om arbejdet nu også bliver udført korrekt.

Gør brug af uvildig byggerådgivning

Der er mange fordele ved at gøre brug af en uvildig byggerådgiver, når du skal have udført en byggeopgave.
Nogle af fordelene er:

  • En byggerådgiver er uvildig og har ikke økonomiske interesser i byggeriet.
  • En byggerådgiver kan sige tingene direkte til håndværkeren eller entreprenøren og snakker samme sprog som dem.
  • En byggerådgiver er en god sparringspartner, som varetager netop dine interesser

Klahn arkitekt & byggerådgivning samarbejder med gode byggefirmaer

Klahn Arkitekt og Byggerådgivning arbejder sammen med mange dygtige og erfarne byggefirmaer, som vi kan anbefale og har arbejdet sammen med i mange år. Vi ved, at et dårligt byggefirma kan ødelægge selv det bedste byggeprojekt, uanset hvor godt byggematerialet er.
Vores allerstørste ønske ved ethvert byggeprojekt er, at projektet bliver afsluttet ordentligt, så du som bygherre bliver tilfreds med det færdige resultat. Derfor er det vigtigt for os kun at arbejde sammen med de byggefirmaer, som vi selv har gode erfaringer med.

Bliv kontaktet

Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt eller senest inden for 24 timer