Få et møde med en byggesagkyndig

Få et konstruktivt møde med en uvildig professionel byggesagkyndig

Få hjælp til at tage de rigtige beslutninger i den tidlige start af projektet.

Pris 4.895 kr. inkl. moms og kørsel

(Tillægspris for kørsel udenfor Storkøbenhavn)

Hverdag mellem 8-17

Mødet kan også holdes hos dig, når du har FRI.
Lørdag og søndag mellem 10-17 (Tillægspris lør/søn kr. 995,-  inkl. moms)

 • Få et konstruktivt møde med en uvildig professionel byggesagkyndig
 • Få hjælp til at tage de rigtige beslutninger i den tidlige start af projektet
 • Få det fulde overblik over dit projekts omfang
 • Kom sikkert og trygt i gang uden overraskelser
 • Undgå at tage de forkerte beslutninger og tabe penge og tid

Det kan være svært at beslutte, hvilken byggeløsning, der er bedst for dig, eller hvor du skal starte eller slutte, – men det er der råd for.

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning tilbyder professionel byggerådgivning med en erfaren byggesagkyndig,  i den tidlige start af byggeprojektet og hjælper dig med at tage de rigtige beslutninger, så du kommer godt og sikkert i gang og ikke risikerer at tabe penge og tid på en forkert byggeløsning. Alle vores byggesagkyndige er uddannede bygningskonstruktører.

LÆS OGSÅ: Få sikkerhed, værdi og tryghed i din byggeopgave, – hvorfor rådgivning
LÆS OGSÅ: Din sikkerhed for god byggerådgivning, – sådan arbejder vi

Hvad kan et møde med byggesagkyndig typisk indeholde?

 • Et 1-2 timers møde hos dig eller hos Klahn Arkitekt & Byggerådgivning med en veluddannet og erfaren bygesagkyndig
 • Hjælp til at træffe de rigtige beslutninger tidligt i byggeprojektet
 • Skitser af valgte ideer og løsningsforslag
 • Et groft økonomisk skøn over, hvad det vil koste at realisere dit byggeprojekt
 • Hjælp med at undersøge, om der er krav iht. lokalplanen eller servitutter
 • Informationer om, hvordan du bedst kan realisere dit byggeprojekt
 • En af vores fornemste opgaver er at lytte til dine ideer og bidrage med dialog, overblik og sans for detaljerne, så du får lige den byggeløsning, der passer til dine behov

LÆS OGSÅ: Indhent tilbud på den professionelle måde, så du nemt kan sammenligne tilbuddene, – udbudsmateriale 
LÆS OGSÅ: Få gennemarbejdet tegninger og beskrivelse, som sikre kvaliteten og opgavens omfang

Hvordan forbereder jeg mig til mødet med den byggesagkyndige?

Det er en god idé at være godt forberedt inden mødet for at få mest muligt ud af det. Prøv derfor at lave en brainstorm, hvor I overvejer følgende:

 • Hvad er de økonomiske rammer og tidshorisonten for projektet?
 • Har i kopier af eksisterende tegninger af huset?
 • Har i kopier af lokalplanen og servitutter, hvis Klahn Arkitekt & Byggerådgivning skal hjælpe med at læse dem?
 • Er der regler i lokalplanen eller servitutter, som kan påvirke projektet?
 • Hvilke ønsker har i til funktion og arkitektur?
 • Tegninger, skitser og billeder af det, I godt kunne tænke jer

LÆS OGSÅ: Husk de vigtigste dokumenter som sikre dig mod en dårlig byggeoplevelse, – byggekontrakt
LÆS OGSÅ: Få kvalitetssikret dit projekt på et tidspunkt, hvor fejl og mangler stadigvæk ikke er dyre at udbedre, – kvalitetssikring af projekt og udbudsmateriale

Hvorfor er et møde med en professionel og erfaren bygningssagkyndig en god idé?

 • Kom rigtig af sted fra starten
 • Få overblikket og de rigtige løsninger fra starten
 • Hvad koster det?
 • Er det lovligt iht. bygningsreglementet eller lokalplanen?
 • Opfylder det mine behov?
 • Kan det byggeteknisk lade sig gøre?
 • Er der mon andre løsninger og ideer, som vil være bedre end mine egne?
 • Hvilken professionel rådgivning har jeg brug for i det videre forløb?
 • Hvordan kan jeg billigst få det lavet?
 • Er der noget jeg selv kan gøre?
 • Hvordan kan idé blive til handling?

Ofte er det spørgsmål, der er vigtige at få besvaret meget tidligt, så I ikke risikerer at bruge tid og penge på en løsning, som viser sig umulig at udføre i praksis. Måske har I brugt en masse tid og kræfter på at finde ud af, hvordan en ny 1. sal skal se ud for så at finde ud af i lokalplanen, at I kun må bygge i en etage.

Byggeri som for eksempel renovering og om- og tilbygninger er ikke en standardvare som det at gå ud og købe en bil. Nøglen til succes i et hvilket som helst byggeprojekt er omhyggelig planlægning fra start af, og det kan et møde med en byggesagkyndig hjælpe jer med. Det er nemlig i idéfasen, at de fleste beslutninger bliver taget om blandt andet økonomi, løsninger og byggestart.

PROFESSIONEL RÅDGIVNING TIDLIGT I BYGGEFASEN ER DEN BEDSTE START PÅ ET SUCCESFULDT BYGGEPROJEKT !

Møde med en byggesagkyndig

alget af en byggesagkyndig er en afgørende beslutning i ethvert byggeprojekt og kan have stor betydning for din bolig og ejendom.

Med en byggesagkyndig ved din side og en byggeansvarlig rådgiver involveret, kan du sikre, at din ejendom bliver opført til perfektion. De besidder en unik kombination af tværfaglig viden og praktisk erfaring, der gør dem i stand til at navigere gennem alle faser af byggeprocessen.

En vigtig faktor at overveje, når man vælger en byggesagkyndig, er energimærkning. Energimærkningen indikerer bygningens energieffektivitet og kan have stor indflydelse på fremtidige driftsomkostninger.

En tilstandsrapport er også en vigtig del af byggeprojektet. Det er en nøje gennemgang af bygningens tilstand, som hjælper med at identificere nødvendige reparationer og vedligehold. Byggesagkyndige kan udføre tilstandsrapporter, der giver et klart billede af bygningens nuværende og fremtidige behov.

En byggesagkyndig kan rådgive om, hvordan man opnår den bedst mulige energimærkning, hvilket kan føre til besparelser på længere sigt.

Fra initial planlægning til endelig færdiggørelse sørger de for, at hver detalje bliver taget hånd om, hvilket mindsker risikoen for fejl og forbedrer bygningens overordnede kvalitet.

Valg af bygningssagkyndig eller arkitekt

Det kan være udfordrende at vælge mellem en bygningssagkyndig og en arkitekt, når du står over for et byggeprojekt for din bolig. Begge fagfolk besidder unikke kompetencer, der kan være afgørende for succes.

Når man står over for valget mellem en byggesagkyndig og en arkitekt, kan energimærkning også spille en afgørende rolle. Bygningssagkyndige har ofte indgående kendskab til energistandarder og kan vejlede i forhold til at overholde de nyeste krav og opnå certificeringer, som kan øge bygningens værdi og reducere driftsomkostningerne.

Bygningssagkyndige er eksperter i byggeprocessens tekniske og praktiske aspekter, hvilket gør dem uvurderlige for projekter, der kræver dybdegående teknisk viden. Deres styrke ligger i at forudse og forhindre potentielle problemer samt sikre, at byggeriet udføres inden for rammerne af tidsplan og budget. Arkitekter, derimod, er mestre i formgivning og design, og de kan bringe visionære ideer til live gennem kreative løsninger og æstetiske overvejelser.

Uanset om man vælger en bygningssagkyndig eller en arkitekt, er det essentielt at forstå byggeprojektets specifikke behov. Hvis projektet kræver omfattende tekniske foranstaltninger og præcis byggeledelse, er en bygningssagkyndig det bedste valg. Hvis det derimod handler om at skabe smukke og funktionelle rum, kan en arkitekt være den rette vej at gå.

At tage sig tid til at vælge den rigtige rådgiver kan ikke undervurderes. En grundig vurdering af projektets krav og rådgivernes kompetencer sikrer, at man får den optimale kombination af teknisk kunnen og kreativt design. Dette giver ikke blot et veludført byggeprojekt, men også en gnidningsfri proces, hvor alle parter arbejder harmonisk mod et fælles mål.

Hvad er en bygningssagkyndig?

En bygningssagkyndig er en professionel, der specialiserer sig i at sikre kvalitet og lovlighed i byggeprojekter.

Siden 2016 har bygningssagkyndige spillet en afgørende rolle i det danske bygge- og anlægslandskab gennem deres omfattende tekniske viden og praktiske færdigheder.

De er uddannede bygningskonstruktører og mestre i at navigere gennem alle faser af byggeprocessen, fra skitse til det færdige byggeri, uanset om det drejer sig om en bolig eller kommerciel bygning. Deres arbejde sikrer, at projektets budget og tidsplan overholdes, især når en byggeansvarlig rådgiver er med til at koordinere indsatsen.

For tyngre byggerier er overholdelse af energimærkning og miljøstandarder ofte et krav. En byggesagkyndig vil ikke kun fokusere på at holde projektet inden for budget og tidsplan, men også sikre, at bygningen opnår en passende energimærkning. Dette indebærer at vælge de rette materialer og tekniske løsninger, som fremmer energieffektivitet.

En bygningssagkyndig fungerer som koordinator mellem bygherren, arkitekter, ingeniører og entreprenører, og sikrer, at alle arbejder mod det fælles mål om et vellykket projekt. Deres ekspertise forhindrer fejl og mangler i byggeriet, hvilket sparer tid og penge.

Valget af en dygtig bygningssagkyndig er derfor en uvurderlig investering.

En bygningssagkyndigs rolle i byggeprojektet

En bygningssagkyndig er en central figur i ethvert byggeprojekt. Med deres omfattende viden sikrer de, at hvert trin foretages korrekt.

Ofte kommer de ind i projektet tidligt for at evaluere skitser og planer. Dette tidlige input hjælper med at identificere potentielle problemer.

Deres arbejde fortsætter gennem hele byggeprocessen. De står som garant for kvaliteten og sørger for, at der ikke opstår byggeskader.

En bygningssagkyndig koordinerer mellem alle parter. Med deres ekspertise sikrer de, at arkitekter, ingeniører og entreprenører arbejder i harmoni mod samme mål.

Deres rolle kan ikke undervurderes. De er limen, der holder projekterne sammen og sikrer succes.

Projektering af byggeri

Projektering af byggeri involverer detaljeret planlægning og udarbejdelse af tekniske tegninger, der præciserer, hvordan bygningen skal konstrueres. Skitseprojektering omfatter funktionsanalyser, designløsninger og estimering af byggeomkostninger for at sikre, at projektet kan gennemføres uden komplikationer.

En erfaren byggesagkyndig styrer denne proces og samarbejder tæt med arkitekter og ingeniører for at opnå et optimalt resultat.

Fra skitse til hovedprojekt

Første trin i ethvert byggeprojekt er udviklingen af skitser, som sætter retningen for det kommende byggeri. Skitserne udformes i tæt samarbejde mellem arkitekter og byggherrer.

En byggesagkyndig spiller en vital rolle i overgangen fra skitse til hovedprojekt. De evaluerer skitserne og kommer med værdifulde input til materialevalg og tekniske løsninger.

Grundige skitser kan spare både tid og penge i den senere byggeproces.

Den byggesagkyndige koordinerer alle relevante parter og sikrer, at skitserne transformeres til detaljerede og gennemarbejdede hovedprojekter. Dette indebærer, at alle relevante tekniske specifikationer, budgetter og tidsplaner er på plads, før byggeriet for alvor går i gang. Deres ekspertise er uundværlig for at minimere risikoen for fejl og forsinkelser.

Projektledelse og byggeproces

En byggesagkyndig sikrer den nødvendige projektledelse ved at styre og overvåge byggeprocessen fra start til slut. Dette indebærer at forudse og håndtere potentielle problemer, før de eskalerer.

Denne koordinering skaber en effektiv byggeproces, hvor alle parter arbejder mod fælles mål og overholder fastlagte tidsplaner og budgetter.

Lede og overvåge byggeprocessen

At lede og overvåge byggeprocessen kræver både strategiske evner og detaljeret kendskab til byggeteknik samt metoder.

Med sin omfattende ekspertise er den byggesagkyndige i stand til at navigere komplekse byggeprojekter, hvor mange interessenter er involveret. Dette inkluderer løbende at evaluere projektets fremdrift og sikre, at alle aktiviteter er i overensstemmelse med de opstillede milepæle og budgetter. Deres evne til at forudse potentielle udfordringer og hurtigt finde løsninger er afgørende for et vellykket byggeri.

Gennem kontinuerlig overvågning og proaktiv kommunikation med håndværkere, entreprenører og andre interessenter, sørger de byggesagkyndige for, at byggeriet holdes på rette spor. Det er deres ansvar at udføre løbende inspektioner og kvalitetskontroller, således at alle dele af projektet opfylder de nødvendige standarder og regulativer.

Ved at lede og overvåge byggeprocessen sikrer den byggesagkyndige, at byggeriet ikke kun bliver gennemført til tiden, men også med den højeste grad af kvalitet. Deres engagement i at følge projektet fra start til slut, kombineret med evnen til at tilpasse sig skiftende behov og udfordringer, skaber en solid og pålidelig ramme for ethvert byggeprojekt. Dette inspirerer til tillid og sikrer bygherren, at de investerede ressourcer giver maksimalt udbytte.

Ved udarbejdelse af en tilstandsrapport sikrer byggesagkyndige, at alle kritiske aspekter af bygningens tilstand bliver ordentligt dokumenteret og evalueret. Dette gælder både for nye byggeprojekter og ved renovering af eksisterende bygninger. Evnen til nøjagtigt at vurdere tilstanden er afgørende for at sikre bygningens langsigtede holdbarhed og funktionalitet.

Koordinering og planlægning med parter

En byggesagkyndig spiller en uundværlig rolle i byggeprojekter gennem deres omfattende kundskab til alle byggeriets faser og parter. De skaber en harmonisk samarbejdsatmosfære ved at sikre en klar kommunikation mellem arkitekter, ingeniører, entreprenører og offentlige myndigheder.

Gennem dygtig planlægning og koordinering af tid, ressourcer og logistik sikrer de, at projektet forløber gnidningsfrit.

De byggesagkyndige navigerer komplekse love og regulativer for at sikre, at alle projektdetaljer overholder gældende standarder. Dette fundament af faglig dygtighed og erfaring muliggør en effektiv og rettidig gennemførelse af byggerier.

Deres koordineringsfærdigheder gør det muligt at håndtere uforudsete udfordringer med ro og præcision, hvilket resulterer i glidende byggeprocesser. Ved at fungere som bindeled mellem alle involverede parter opnås en balanceret og integreret arbejdsproces, der fremmer samarbejde og sikrer, at alle aspekt af byggeriet harmonerer med de oprindelige visioner og behov. Den professionelle koordinering og planlægning udført af byggesagkyndige, sammen med en byggeansvarlig rådgiver, skaber solide, bæredygtige resultater og opbygger tillid gennem hele projektets levetid.

Kommunikation på byggepladsen

Kommunikation på byggepladsen er afgørende for at sikre, at alle involverede parter arbejder effektivt sammen mod fælles mål.

En byggesagkyndig kan fungere som mellemled og oversætter komplekse tekniske detaljer til praktisk information, som håndværkere og entreprenører kan forstå og anvende. Det skaber en fælles forståelse og minimerer risikoen for misforståelser og fejl i byggeprocessen.

Denne dynamiske udveksling sikrer, at projektets intensioner og krav bliver fulgt nøjagtigt.

Samarbejde med entreprenører og håndværkere

Samarbejdet med entreprenører og håndværkere er en central del af byggeprocessen. Byggesagkyndige fungerer som bindeled, der sikrer, at kommunikationen mellem alle parter forløber glidende og effektivt.

Gode relationer og tillid er afgørende for et succesfuldt samarbejde. Ved at etablere klare forventninger tidligt i processen kan potentielle problemer adresseres proaktivt.

Byggesagkyndige faciliterer møder, hvor detaljer og udfordringer kan drøftes åbent. På den måde kan løsninger implementeres hurtigt og konstruktivt.

De tekniske specifikationer og planer formidles klart af byggesagkyndige, hvilket sikrer, at entreprenører og håndværkere arbejder ud fra de korrekte forudsætninger.

Denne strukturerede kommunikation minimerer risikoen for fejl og sikrer, at projektet forløber planmæssigt. Gode samarbejdsrelationer bidrager også til en positiv arbejdskultur på byggepladsen.

Sammen skaber de byggesagkyndige, entreprenørerne og håndværkerne byggeprojekter af høj kvalitet, som alle involverede kan være stolte af. Dette stærke samarbejde motiverer og inspirerer holdet til at levere deres bedste.

Hvilken rådgivning efter møde med en byggesagkyndig?

Efter et møde med en byggesagkyndig er det afgørende at tage næste skridt med klarhed og sikkerhed. Dette kan ofte indebære yderligere rådgivning fra fagspecialister som arkitekter og ingeniører. Afhængigt af projektets natur kan der være behov for at udarbejde tekniske byggetegninger, sikre byggetilladelser, få præcise økonomiske vurderinger eller gennemføre byggetilsyn for at verificere, at alt udføres i overensstemmelse med kontraktuelle aftaler. Af denne grund anbefales det altid at have en dialog med relevante rådgivere for at sikre en glidende og fejlfri byggeproces.

Idéer med en arkitekt

At samarbejde med en arkitekt kan åbne dørene for utallige kreative muligheder, som kan transformere dit byggeprojekt fra ordinært til ekstraordinært. En arkitekt er ikke blot en teknisk rådgiver, men også en kreativ sparringspartner, som kan give visioner form.

Arkitektens evne til at tænke ud af boksen hjælper med at udforske nye vinkler og strukturer.

Dette kan føre til unikke løsninger, der både opfylder funktionelle krav og skaber æstetisk værdi (arkitektens kernekompetence) i byggeriet.

Når arkitekten arbejder sammen med dig, integreres dine ønsker og behov med deres ekspertrådgivning, hvilket resulterer i innovative designløsninger.

Ved at inkludere en arkitekt tidligt i projektet kan mange potentielle fejl undgås, hvilket gør planlægnings- og byggeprocessen både mere effektiv og økonomisk.

Samlet set, at have en arkitekt som en del af dit team giver dig ro i sindet, velvidende at projektet ledes af en professionel, som forstår både håndværket og kunsten i byggeri.

Byggetilladelse og tilladelser

At få en byggetilladelse kræver grundig forberedelse.

Korrekt udført kan det sikre, at dit byggeprojekt forløber gnidningsløst. Det indebærer at indsamle al nødvendig dokumentation og sikre, at alle lovgivningskrav overholdes, hvilket ofte kræver samarbejde med både arkitekter og ingeniører. Desuden kan manglende tilladelser resultere i forsinkelser, bøder eller i værste tilfælde nedrivning.

En byggetilladelse er dit projekt’s godkendelsesstempel.

Tilladelserne omfatter ikke blot en byggetilladelse, men også evt. miljøgodkendelser og brandtilladelser. For at sikre, at intet overses, og alle tilladelser er på plads, kan en byggesagkyndig guide dig gennem hele processen fra ansøgning til godkendelse.

Under processen med at indhente byggetilladelser, er det vigtigt at forstå de specifikke krav i dit lokalområde, som kan variere. Typisk inkluderer dette højdebegrænsninger, byggematerialer, og afstand til naboskel. En byggesagkyndig kan hjælpe med at navigere dette komplekse landskab og sikre, at projektet lever op til alle krav.

Byggetegninger og tekniske beskrivelser

Byggetegninger og tekniske beskrivelser er hjørnestenen for ethvert byggeprojekt. Uanset størrelsen af dit projekt er de uundværlige for at sikre en gnidningsfri gennemførelse.

Korrekt udarbejdede byggetegninger indeholder detaljerede oplysninger om alt fra bygningens dimensioner til placeringen af vægge, døre og vinduer. Ud over at være vigtige for den overordnede konstruktion, giver de også håndværkere specifik vejledning.

Derudover skal tekniske beskrivelser inkludere materialer, konstruktionsteknikker og overholdelse af relevante byggestandarder. Dette sikrer, at dit byggeri ikke bare opfylder dine æstetiske og funktionelle krav, men også overholder lovgivningsmæssige krav og standarder for sikkerhed og kvalitet.

Byggetegninger og tekniske beskrivelser fungerer som en kontrakt mellem dig og dine leverandører, idet de præcist definerer, hvad der skal bygges, hvordan det skal bygges, og hvilke materialer der anvendes. Dette kan reducere omfanget af potentielle misforståelser og tvister under byggeprocessen.

Et detaljeret sæt byggetegninger og tekniske beskrivelser kan også hjælpe med at identificere potentielle problemer tidligt i projektet. Dette gør det muligt at løse dem, inden de udvikler sig til større og mere omkostningstunge udfordringer.

Undgå fejl og mangler i byggeriet

Fejl og mangler i et byggeri kan undgås ved at sikre grundig forberedelse og planlægning fra starten. Det indebærer konsultation med en byggesagkyndig, der har kompetencen til at identificere og eliminere potentielle risici.

En byggesagkyndig sikrer, at alle aspekter af projektet overholder relevante standarder og regler, hvilket minimerer chancerne for uforudsete problemer.

Fordele ved professionelt byggetilsyn

Professionelt byggetilsyn medfører adskillige fordele for byggeprojektets kvalitet og effektivitet.

 1. Kvalitetskontrol – Sikrer, at byggeriet udføres i henhold til de højeste standarder.
 2. Tidsstyring – Overvågning af tidsplaner for at undgå forsinkelser og dyre overskridelser.
 3. Økonomisk Styring – Sikrer, at budgettet overholdes ved at forudse og minimere uforudsete omkostninger.
 4. Overholdelse af Regler – Garanterer, at byggeriet lever op til alle bygningsreglementer og love.
 5. Mangler og Fejl – Tidlig identifikation og rettelse af potentielle fejl og mangler inden de udvikler sig.

Dette reducerer risikoen for dyre og tidskrævende omarbejder senere i byggeprocessen.

Ved at investere i et professionelt byggetilsyn opnår man en betydelig tryghed i forhold til projektets succes og kvalitet.

Investér i byggerådgivning for kvalitet

Investér i byggerådgivning og undgå besvær senere hen.

Investeringen i byggerådgivning betaler sig på flere måder. Den sikrer, at projektet kører glat fra start til slut, hvilket betyder, at din tid og penge bruges mest effektivt. Desuden giver det en ro i sindet at vide, at eksperter har styr på alle detaljer og overholder alle krav.

Få det bedste ud af dine ressourcer.

Byggerådgivning sikrer, at alle beslutninger træffes baseret på omfattende viden og erfaring, hvilket er afgørende for et vellykket projekt. Det betyder, at dit byggeri både kan være økonomisk og kvalitetsmæssigt optimeret.

Fordelene ved ekspertise kan ikke undervurderes. En professionel byggerådgiver har den nødvendige tekniske viden og erfaring til at navigere komplekse byggeprojekter og undgå almindelige faldgruber. Resultatet er et byggeri, der lever op til både dine forventninger og de høje standarder, som markedet kræver.

Tips og gode byggeråd

En byggetilladelse er langt fra en garanti for, at dit byggeri er lovligt

Mange tror, at en byggetilladelse fra en kommune er ensbetydende med, at projektet er kvalitetssikret af kommunen, og at alle løsninger er godkendt og overholder alle love og regler. Men det er langt fra tilfældet.

Kommunerne ser nemlig kun på de bygningsregulerende bestemmelser som for eksempel bygningens højde og afstand til skel. Alt andet skal ansøgeren selv sikre sig er i orden. Byggeloven foreskriver nemlig, at ansøger efter endt byggeri skal dokumentere over for kommunen, at byggeriet lever op til regler for radon, fugt, isolering, lyd, stabilitet og lignende ved at indsende tegninger, beskrivelser, beregninger og lignende.

Det gøres med detaljerede byggetegninger, der beskriver varmetabsramme eller energiberegning og indeholder eventuelle ingeniørberegninger.

Flest fejl og mangler sker i privat byggeri

Der er alt for mange fejl og mangler i dansk byggeri. Det fortæller blandt andre statistikker fra Byggeskadefonden. Ca. 70 til 80 % af alle disse fejl og mangler forekommer i privat byggeri.
Det skyldes blandt andet, at mange private bygherrer ikke gør brug af rådgivning og ofte sparer det væk, fordi de synes, det er for dyrt.
Vores erfaring er, at byggeopgaver ofte bliver beskrevet og tegnet således, at der ikke kan aftales en klar byggekontrakt. Håndværkerne kan dermed selv vælge løsninger og kvalitet.
Ligeledes bliver der heller ikke udført professionelt tilsyn under byggeriet, som der gør ved offentlige byggerier. Ofte henvender den private bygherre sig direkte til et byggefirma og beder dem om at give et tilbud og bygge.
Det kan være godt til små opgaver, men en opgave behøver ikke at være særlig stor, før det er en god idé at tage en professionel byggerådgiver ind over. Det hjælper vi jer med.

Bygherre er selv med til at sikre kvaliteten

Vores erfaringer med byggeri viser, at et grundigt arbejde i de tidlige faser af projekterne giver et smidigt og effektivt projektforløb, hvor tidsplan, økonomi og aftaler overholdes. Resultatet er et byggeri af høj kvalitet.
Men byggeri er en kompleks verden fyldt med helt specielle spilleregler med hensyn til love, byggeteknik og lignende. Alt dette medfører en forhøjet risiko for fejl og mangler i byggeri.
Det kan vi hjælpe dig med at undgå, da vi går op i grundig forberedelse, kan planlægge forud for dig og kender reglerne.

Valg af byggerådgiver er mindst lige så vigtigt som valg af byggefirma

Et byggeri kan ende i en katastrofe, hvis man har valgt et dårligt byggefirma. Men et forkert valg af byggerådgiver kan også have fatale følger for jeres byggeri.
En byggerådgiver skal have den fornødne byggetekniske viden, have professionel erfaring og give jer den rigtige rådgivningspris, således at den samlede rådgivning og kontrol lever op til jeres forventninger. Det er derfor vigtigt, at I vælger den rigtige byggerådgiver til at løfte opgaven. For ligesom der findes dårlige byggefirmaer, findes der også dårlige byggerådgivere.
Afsæt derfor altid god tid til at sikre, at jeres byggerådgiver er den rigtige for jer og jeres projekt, og at I får en professionel rådgiveraftale for byggeprojektet. Husk, at den billigste rådgiver ikke nødvendigvis er det bedste eller billigste valg i længden.

Investér i byggerådgivning og spar penge og tid samt få tryghed

Fejl og mangler, misforståelser, dårligt beskrevet udbudsmateriale, dårlig kontrakt med entreprenøren, en for stram tidsplan og lignende er alt sammen noget, der kan komme til at koste bygherren dyrt i form af uforudsete ekstraomkostninger og en masse ærgrelser.
Byggerådgivning koster penge, men det er Klahn Arkitekt & Byggerådgivnings erfaring, at god byggerådgivning næsten altid tjener sig selv hjem igen. Det gør det, fordi omfanget af fejl og mangler i byggeprojektet bliver minimeret væsentligt.
Oveni købet sparer du en masse tid på at tage en byggerådgiver indover. Du slipper nemlig for at beskrive byggeopgaven, forhandle pris, bruge tid på at løse og diskutere problemer med dit byggefirma osv. Og så får du selvfølgelig en masse tryghed med i din byggeopgave, så du ikke skal gå og være nervøs for, om arbejdet nu også bliver udført korrekt

Bygherren er juridisk forpligtet til selv at sikre, at byggeriet er lovligt

Bygherren er juridisk forpligtiget til selv at sikre, at byggeriet er lovligt. Ifølge Bygningsreglementet er det ene og alene bygherrens ansvar at sikre, at byggeprojektet er lovligt. Der er mange forskellige love, reglementer og bestemmelser, som skal overholdes f.eks. bygningsreglementet, kommuneplaner, servitutter, arbejdsmiljølovgivningen m.m.
Har du svært ved selv at få overblik over reglerne, råder Klahn Arkitekt & Byggerådgivning dig til at gøre brug af professionel byggerådgivning.

Moderne byggeri er mere komplekst og sammensat

Nutidens byggeri er langt mere sammensat og komplekst end tidligere tiders byggeri. Det er det, fordi der er kommet mange lovkrav til siden dengang.
For eksempel er der i dag lovkrav til så forskellige ting som varmeudledning, lydisolering, fugtsikring, radongrænseværdier, brandsikkerhed, statik og så videre.
Som bygherre skal du derfor dokumentere over for kommunen, at dit byggeri overholder de regler, der er. Det gør du ved at indsende tegninger, beskrivelser og beregninger på, hvordan dit byggeri overholder loven.
En anden vigtig faktor, som gør nutidens byggeri så komplekst, er de mange forskellige byggematerialer, du kan finde og bygge med i dag. Det medfører, at der er utrolig mange forskellige måder at bygge på. I gamle dage var der ikke så mange forskellige måder at bygge på, tegningerne var ikke så detaljerede, og der var heller ikke så mange lovkrav som i dag.Klahn-Arkitekter råder dig til at søge professionel rådgivning, hvis du er i tvivl om din byggedokumentation er detaljeret nok.

Bliv kontaktet

Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt eller senest inden for 24 timer
  Titel