Få et møde med en byggesagkyndig

Få et konstruktivt møde med en uvildig professionel byggesagkyndig

Få hjælp til at tage de rigtige beslutninger i den tidlige start af projektet.

Pris 4.895 kr. inkl. moms og kørsel

(Tillægspris for kørsel udenfor Storkøbenhavn)

Hverdag mellem 8-17

Mødet kan også holdes hos dig, når du har FRI.
Lørdag og søndag mellem 10-17 (Tillægspris lør/søn kr. 995,-  inkl. moms)

 • Få et konstruktivt møde med en uvildig professionel byggesagkyndig
 • Få hjælp til at tage de rigtige beslutninger i den tidlige start af projektet
 • Få det fulde overblik over dit projekts omfang
 • Kom sikkert og trygt i gang uden overraskelser
 • Undgå at tage de forkerte beslutninger og tabe penge og tid

Det kan være svært at beslutte, hvilken byggeløsning, der er bedst for dig, eller hvor du skal starte eller slutte, – men det er der råd for.

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning tilbyder professionel byggerådgivning med en erfaren byggesagkyndig,  i den tidlige start af byggeprojektet og hjælper dig med at tage de rigtige beslutninger, så du kommer godt og sikkert i gang og ikke risikerer at tabe penge og tid på en forkert byggeløsning. Alle vores byggesagkyndige er uddannede bygningskonstruktører.

LÆS OGSÅ: Få sikkerhed, værdi og tryghed i din byggeopgave, – hvorfor rådgivning
LÆS OGSÅ: Din sikkerhed for god byggerådgivning, – sådan arbejder vi

Hvad kan et møde med byggesagkyndig typisk indeholde?

 • Et 1-2 timers møde hos dig eller hos Klahn Arkitekt & Byggerådgivning med en veluddannet og erfaren bygesagkyndig
 • Hjælp til at træffe de rigtige beslutninger tidligt i byggeprojektet
 • Skitser af valgte ideer og løsningsforslag
 • Et groft økonomisk skøn over, hvad det vil koste at realisere dit byggeprojekt
 • Hjælp med at undersøge, om der er krav iht. lokalplanen eller servitutter
 • Informationer om, hvordan du bedst kan realisere dit byggeprojekt
 • En af vores fornemste opgaver er at lytte til dine ideer og bidrage med dialog, overblik og sans for detaljerne, så du får lige den byggeløsning, der passer til dine behov

LÆS OGSÅ: Indhent tilbud på den professionelle måde, så du nemt kan sammenligne tilbuddene, – udbudsmateriale 
LÆS OGSÅ: Få gennemarbejdet tegninger og beskrivelse, som sikre kvaliteten og opgavens omfang

Hvordan forbereder jeg mig til mødet med den byggesagkyndige?

Det er en god idé at være godt forberedt inden mødet for at få mest muligt ud af det. Prøv derfor at lave en brainstorm, hvor I overvejer følgende:

 • Hvad er de økonomiske rammer og tidshorisonten for projektet?
 • Har i kopier af eksisterende tegninger af huset?
 • Har i kopier af lokalplanen og servitutter, hvis Klahn Arkitekt & Byggerådgivning skal hjælpe med at læse dem?
 • Er der regler i lokalplanen eller servitutter, som kan påvirke projektet?
 • Hvilke ønsker har i til funktion og arkitektur?
 • Tegninger, skitser og billeder af det, I godt kunne tænke jer

LÆS OGSÅ: Husk de vigtigste dokumenter som sikre dig mod en dårlig byggeoplevelse, – byggekontrakt
LÆS OGSÅ: Få kvalitetssikret dit projekt på et tidspunkt, hvor fejl og mangler stadigvæk ikke er dyre at udbedre, – kvalitetssikring af projekt og udbudsmateriale

Hvorfor er et møde med en professionel og erfaren bygningssagkyndig en god idé?

 • Kom rigtig af sted fra starten
 • Få overblikket og de rigtige løsninger fra starten
 • Hvad koster det?
 • Er det lovligt iht. bygningsreglementet eller lokalplanen?
 • Opfylder det mine behov?
 • Kan det byggeteknisk lade sig gøre?
 • Er der mon andre løsninger og ideer, som vil være bedre end mine egne?
 • Hvilken professionel rådgivning har jeg brug for i det videre forløb?
 • Hvordan kan jeg billigst få det lavet?
 • Er der noget jeg selv kan gøre?
 • Hvordan kan idé blive til handling?

Ofte er det spørgsmål, der er vigtige at få besvaret meget tidligt, så I ikke risikerer at bruge tid og penge på en løsning, som viser sig umulig at udføre i praksis. Måske har I brugt en masse tid og kræfter på at finde ud af, hvordan en ny 1. sal skal se ud for så at finde ud af i lokalplanen, at I kun må bygge i en etage.

Byggeri som for eksempel renovering og om- og tilbygninger er ikke en standardvare som det at gå ud og købe en bil. Nøglen til succes i et hvilket som helst byggeprojekt er omhyggelig planlægning fra start af, og det kan et møde med en byggesagkyndig hjælpe jer med. Det er nemlig i idéfasen, at de fleste beslutninger bliver taget om blandt andet økonomi, løsninger og byggestart.

PROFESSIONEL RÅDGIVNING TIDLIGT I BYGGEFASEN ER DEN BEDSTE START PÅ ET SUCCESFULDT BYGGEPROJEKT !

Skal du vælge en bygningssagkyndig eller arkitekt

Læs mere om en byggesagkyndig

Det er vigtigt at vælge den rigtige rådgiver, hvis du skal have det fulde udbytte af din investering. Der er ikke en rådgiver der har alle kompetencer. Overordnet kan man sige at arkitekten står for alt formgivningen og den byggesagkyndige føre det ud i livet på baggrund af arkitektens skitser og valg!
En bygningssagkyndig sørger for, at de rigtige løsninger bliver valgt, byggeriet kommer sikkert i havn til den rigtige pris, uden byggeskader, den rigtige kontrakt, sikkerhedsstillelse og garantier bliver valgt mm. Læs nedenstående mere detaljeret hvad en byggesagkyndig og arkitekt arbejder med.

En byggesagkyndigs stærke sider er tværfagligheden, overblikket og det indgående kendskab til alle byggeprocessens faser. Endvidere grundlæggende kendskab til detaljeret rådgivning, materialesammensætning samt detaljeløsninger iht. alment teknisk fælleseje.

Alment teknisk fælleseje er et sæt hjælpemidler indenfor god kvalitetssikringsskik og omfatter summen af praktiske erfaringer, faglitteratur, undersøgelsesteknikker og rutiner på de enkelte tekniske områder. Alle vores bygesagkyndige er uddannede bygningskonstruktører.

Projektering
Bygningskonstruktøren er uddannet til at varetage den praktiske og tekniske projektering fra skitse- til hovedprojekt og i samarbejde med projekteringens øvrige parter, som arkitekter, ingeniører og myndigheder.

Projektledelse
Bygningskonstruktøren er uddannet til at kunne lede og overvåge en bygge- eller produktionsproces og er trænet i at forudse og tage højde for, hvor problemerne kan opstå.
Bygningskonstruktøren får ofte en central rolle som projektleder.

Kordination og planlægning
Arbejdet er typisk en kombination af koordinerende og planlæggende samarbejde med byggeriets parter og de offentlige myndigheder. Bygherrens ønsker, lovgivningens krav, arkitektens visioner, ingeniørens kalkulationer, entreprenørens materialer og udstyr samt arbejdets udførelse og kvalitet på byggepladsen koordineres således ofte af bygningskonstruktøren.

Ofte leder
Det gør bygningskonstruktøren i stand til at varetage mange forskelligartede jobtyper i mange forskellige brancher på alle niveauer. Ofte i ledende stillinger i rådgivende, udførende og kontrollerende bygge-, anlægs- og ejendomsvirksomhed samt indenfor offentlig administration.
Konstruktøren er bindeleddet mellem tanke og handling. Den, der samler trådene i alle byggeriets faser. En gennemgående person med ansvar og overblik fra start til slut.

Kommunikation
Bygningskonstruktøren kender tonen og ånden på en byggeplads og kan kommunikere med entreprenører og håndværkere på et kompetent, praktisk niveau for at viderebringe projektets ide, så det bliver forstået og fulgt.

Læs mere om en arkitekt

Arkitekter – bygningsarkitekter, indretningsarkitekter og havearkitekter er typisk dem, der som rådgivere, er først tilknyttet et byggeprojekt. En arkitekt står som regel for at udarbejde de skitser for et byggeprojekt, som bruges som dialogværktøj til at finde de endelige løsninger på, hvordan et byggeri skal tage form.

Selv til et forholdsvis beskedent projekt kan du have brug for at kontakte en arkitekt, hvis projektet indeholder visuelle eller brugsmæssige ændringer, som fx ombygninger, tilbygninger eller en ny 1. sal gør. Arkitektensopgave er at formgive bygninger, rum og haver og fremmebåde funktioner samt det æstetiske udtryk i boligen.

Da arkitekten arbejder med form, materialer, lys og farver for at skabe rum og rumforløb, både inde i huset og udenfor, vil en arkitekt ofte kunne se andre muligheder i et byggeri, end man selv kan.

Hvilken rådgivning har du brug for efter et møde med en byggesagkyndig?

Efter et møde med en byggesagkyndig har du som regel besluttet dig for, hvilket projekt du vil fortsætte med. Den efterfølgende rådgivning, som du typisk vil have brug for, er derfor forskellig, alt efter hvilket projekt du skal have udført, og hvad dine behov for yderligere rådgivning er.

Efterfølgende rådgivning kan være følgende:

Idemøde med en arkitekt

Book et møde med en arkitekt og få dine ideer realiseret til en tegning tidligt i byggeprojektet. Vores erfaring er, at der kan spares mange penge, hvis beslutninger og ændringer bliver foretaget tidligt i et byggeprojekt ud fra en arkitektskitse. Jo tidligere i byggefasen beslutningerne bliver taget, jo mere sandsynligt er det, at byggeriet bliver vellykket og en god oplevelse,  – Læs mere om Idemøde med en arkitekt

Byggetilladelse

Hvis dit byggeprojekt kræver en byggetilladelse, og du gerne vil være sikker på, at du kan få en byggetilladelse, inden du fortsætter med at bruge tid og penge på at realisere dit byggeprojekt, – Læs mere om Byggetilladelse

Byggetegninger

Hvis du har brug for tekniske tegninger og beskrivelse af, hvordan dit projekt skal udføres, – Læs mere om Byggetegninger

3D Illustration

Hvis du gerne vil have en meget realistisk og forståelig visualisering med naturtro overflader af dit byggeprojekt og måske se, hvordan din tilbygning vil se ud på dit eksisterende hus, – Læs mere om 3D Illustrationer

Økonomiskøn

Hvis du gerne vil være sikker på, hvad det vil koste at realisere dit byg geprojekt, inden du fortsætter med at bruge tid og penge på projektet, – Læs mere om Økonomiskøn

Byggetilsyn

Byggetilsyn kan hjælpe dig med at sikre, at dit byggeprojekt bliver udført i den rigtige kvalitet, bliver afleveret til tiden og udført iht. den aftalte byggekontrakt. – Læs mere omByggetilsyn

Tips og gode byggeråd

En byggetilladelse er langt fra en garanti for, at dit byggeri er lovligt

Mange tror, at en byggetilladelse fra en kommune er ensbetydende med, at projektet er kvalitetssikret af kommunen, og at alle løsninger er godkendt og overholder alle love og regler. Men det er langt fra tilfældet.

Kommunerne ser nemlig kun på de bygningsregulerende bestemmelser som for eksempel bygningens højde og afstand til skel. Alt andet skal ansøgeren selv sikre sig er i orden. Byggeloven foreskriver nemlig, at ansøger efter endt byggeri skal dokumentere over for kommunen, at byggeriet lever op til regler for radon, fugt, isolering, lyd, stabilitet og lignende ved at indsende tegninger, beskrivelser, beregninger og lignende.

Det gøres med detaljerede byggetegninger, der beskriver varmetabsramme eller energiberegning og indeholder eventuelle ingeniørberegninger.

Flest fejl og mangler sker i privat byggeri

Der er alt for mange fejl og mangler i dansk byggeri. Det fortæller blandt andre statistikker fra Byggeskadefonden. Ca. 70 til 80 % af alle disse fejl og mangler forekommer i privat byggeri.
Det skyldes blandt andet, at mange private bygherrer ikke gør brug af rådgivning og ofte sparer det væk, fordi de synes, det er for dyrt.
Vores erfaring er, at byggeopgaver ofte bliver beskrevet og tegnet således, at der ikke kan aftales en klar byggekontrakt. Håndværkerne kan dermed selv vælge løsninger og kvalitet.
Ligeledes bliver der heller ikke udført professionelt tilsyn under byggeriet, som der gør ved offentlige byggerier. Ofte henvender den private bygherre sig direkte til et byggefirma og beder dem om at give et tilbud og bygge.
Det kan være godt til små opgaver, men en opgave behøver ikke at være særlig stor, før det er en god idé at tage en professionel byggerådgiver ind over. Det hjælper vi jer med.

Bygherre er selv med til at sikre kvaliteten

Vores erfaringer med byggeri viser, at et grundigt arbejde i de tidlige faser af projekterne giver et smidigt og effektivt projektforløb, hvor tidsplan, økonomi og aftaler overholdes. Resultatet er et byggeri af høj kvalitet.
Men byggeri er en kompleks verden fyldt med helt specielle spilleregler med hensyn til love, byggeteknik og lignende. Alt dette medfører en forhøjet risiko for fejl og mangler i byggeri.
Det kan vi hjælpe dig med at undgå, da vi går op i grundig forberedelse, kan planlægge forud for dig og kender reglerne.

Valg af byggerådgiver er mindst lige så vigtigt som valg af byggefirma

Et byggeri kan ende i en katastrofe, hvis man har valgt et dårligt byggefirma. Men et forkert valg af byggerådgiver kan også have fatale følger for jeres byggeri.
En byggerådgiver skal have den fornødne byggetekniske viden, have professionel erfaring og give jer den rigtige rådgivningspris, således at den samlede rådgivning og kontrol lever op til jeres forventninger. Det er derfor vigtigt, at I vælger den rigtige byggerådgiver til at løfte opgaven. For ligesom der findes dårlige byggefirmaer, findes der også dårlige byggerådgivere.
Afsæt derfor altid god tid til at sikre, at jeres byggerådgiver er den rigtige for jer og jeres projekt, og at I får en professionel rådgiveraftale for byggeprojektet. Husk, at den billigste rådgiver ikke nødvendigvis er det bedste eller billigste valg i længden.

Investér i byggerådgivning og spar penge og tid samt få tryghed

Fejl og mangler, misforståelser, dårligt beskrevet udbudsmateriale, dårlig kontrakt med entreprenøren, en for stram tidsplan og lignende er alt sammen noget, der kan komme til at koste bygherren dyrt i form af uforudsete ekstraomkostninger og en masse ærgrelser.
Byggerådgivning koster penge, men det er Klahn Arkitekt & Byggerådgivnings erfaring, at god byggerådgivning næsten altid tjener sig selv hjem igen. Det gør det, fordi omfanget af fejl og mangler i byggeprojektet bliver minimeret væsentligt.
Oveni købet sparer du en masse tid på at tage en byggerådgiver indover. Du slipper nemlig for at beskrive byggeopgaven, forhandle pris, bruge tid på at løse og diskutere problemer med dit byggefirma osv. Og så får du selvfølgelig en masse tryghed med i din byggeopgave, så du ikke skal gå og være nervøs for, om arbejdet nu også bliver udført korrekt

Bygherren er juridisk forpligtet til selv at sikre, at byggeriet er lovligt

Bygherren er juridisk forpligtiget til selv at sikre, at byggeriet er lovligt. Ifølge Bygningsreglementet er det ene og alene bygherrens ansvar at sikre, at byggeprojektet er lovligt. Der er mange forskellige love, reglementer og bestemmelser, som skal overholdes f.eks. bygningsreglementet, kommuneplaner, servitutter, arbejdsmiljølovgivningen m.m.
Har du svært ved selv at få overblik over reglerne, råder Klahn Arkitekt & Byggerådgivning dig til at gøre brug af professionel byggerådgivning.

Moderne byggeri er mere komplekst og sammensat

Nutidens byggeri er langt mere sammensat og komplekst end tidligere tiders byggeri. Det er det, fordi der er kommet mange lovkrav til siden dengang.
For eksempel er der i dag lovkrav til så forskellige ting som varmeudledning, lydisolering, fugtsikring, radongrænseværdier, brandsikkerhed, statik og så videre.
Som bygherre skal du derfor dokumentere over for kommunen, at dit byggeri overholder de regler, der er. Det gør du ved at indsende tegninger, beskrivelser og beregninger på, hvordan dit byggeri overholder loven.
En anden vigtig faktor, som gør nutidens byggeri så komplekst, er de mange forskellige byggematerialer, du kan finde og bygge med i dag. Det medfører, at der er utrolig mange forskellige måder at bygge på. I gamle dage var der ikke så mange forskellige måder at bygge på, tegningerne var ikke så detaljerede, og der var heller ikke så mange lovkrav som i dag.Klahn-Arkitekter råder dig til at søge professionel rådgivning, hvis du er i tvivl om din byggedokumentation er detaljeret nok.

Bliv kontaktet

Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt eller senest inden for 24 timer
  Titel