Byggetilsyn – undgå fejl og mangler

Klahn Arkitekt & Byggekontrol kan hjælpe dig med at sikre, at dit byggeprojekt bliver udført i den rigtige kvalitet, bliver afleveret til tiden og udført iht. den aftalte byggekontrakt.

Hvad indeholder et byggetilsyn?

  • Klahn Arkitekt & Byggekontrol varetagelse af netop dine interesser
 • En garanti for, at det udførte byggeri udføres iht. byggekontrakten, og du derfor får det, du har betalt for
 • Klahn Arkitekt & Byggekontrol har den faglige autoritet til at stå fast på, at fejl bliver udbedret
 • Et antal tilsyn på tidspunkter, hvor det er særligt vigtigt for byggeriets kvalitet, og hvor konsekvensen ved at opdage fejl og mangler ikke bliver for stor
 • Sikkerhed for, at fejl og mangler bliver opdaget, inden de bliver lukket inde i konstruktionerne
 • Tilsynsnotat efter hvert tilsyn med beskrivelse og billeder af registrerede fejl og mangler
 • Sikring af, at alle ændringer og aftaler under udførelsen bliver korrekt aftalt i forhold til byggekontrakten
 • Deltagelse ved opstartsmødet og afleveringsforretningen
 • Hjælp til at få ibrugtagningstilladelse, hvis byggeriet kræver byggetilladelse

Bemærk, at et byggetilsyn ikke er det samme som byggeledelse. Hvis du ønsker byggeledelse, så læs om byggeledelse. Hvis du ønsker, at Klahn Arkitekt & Byggekontrol deltager til alle byggemøder under byggeriet, så er det selvfølgelig også noget, vi kan hjælpe dig med.

LÆS OGSÅ: Få professionel hjælp til, at sikre, at din byggeopgave bliver en succes, – byggeledelse
LÆS OGSÅ: Vær sikker på, at du får det du betaler for i den rigtige kvalitet, – byggekontrol

Du får en byggerådgiver, som varetager netop dine interesser, og som er opdateret med den seneste viden inden for byggeri mht. byggeteknik og byggelove.

 • Du sikrer, at alt bliver udført korrekt iht. byggekontrakten (tegninger, beskrivelser, ingeniørprojekt o.l.)
 • Statistikker viser, at de fleste fejl og mangler i dansk byggeri sker i private byggerier
 • Du har en sparringspartner, som løbende kan rådgive dig og sikre, at du og byggefirmaet ikke taler forbi hinanden
 • Din byggerådgiver kan tage dialogen for dig, hvis der opstår ubehagelige uenigheder mellem dig og byggefirmaet, så du hele tiden bevarer den gode tone med byggefirmaet
 • Din byggerådgiver kan hjælpe dig, hvis der f.eks. opstår forsinkelser, fejl og mangler
 • Din rådgiver sikrer, at du ikke betaler for arbejde, der ikke er udført eller er udført forkert
 • Når der er professionel byggekontrol under byggeriet, så gør byggefirmaet sig ofte lidt mere umage

LÆS OGSÅ: Din sikkerhed for god byggerådgivning, – sådan arbejder vi
LÆS OGSÅ: Få sikkerhed, værdi og tryghed i din byggeopgave, – hvorfor rådgivning

Hvilken rådgivning kan du også have brug for, når du skal have bygget?

Kvalitetssikring af projekt og udbudsmateriale

Byggekontrakt

Tips og gode byggeråd

Flest fejl og mangler sker i privat byggeri

Bygherre er selv med til at sikre kvaliteten

Sådan kan du sikre dig, at byggeriet bliver vellykket og udført rigtigt