Vigtige dokumenter når du bygger

Det kan være svært at vurdere, hvor omfattende tegninger og beskrivelser af et byggeprojekt skal være. Det afhænger både af, hvor stort og komplekst byggeprojektet skal være, og hvor detaljeret, bygherren synes, det skal tegnes. Jo større og jo mere kompliceret byggeriet er, jo mere tid og arbejde skal der typisk lægges i det.

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning har gennem flere års professionelt virke erfaret, at det er nødvendigt at afse tilstrækkelig med tid og kræfter til en detaljeret opgavebeskrivelse for, at undgå for mange problemer og overraskelser under byggeforløbet. En grundig opgavebeskrivelse kan i sidste ende spare dig for mange penge og ærgrelser.

Husk teknisk erklæring til kommunen før ibrugtagning af dit byggeri

Kræver dit byggeri en byggetilladelse, skal du være opmærksom på, at byggetilladelsen i sig selv ikke er nok til, at kommunen siger god for dit byggeri. Byggeriet og byggeløsningerne skal nemlig leve op til en lang række lovkrav om eksempelvis radongrænseværdier, varmeisolering, lydisolering, stabilitet og brandsikring.


Før du kan tage din nye tilbygning eller 1. sal i brug, skal du sende en ???erklæring vedrørende teknisk dokumentation ??? til kommunen. Dokumentationen kan f.eks. indeholde:
Tegninger der viser niveaufri adgang, – den vigtige radon-sikring mod jorden, – ingeniør- og spærberegninger, – brandkrav, – fugtindhold i organiske materialer som træ, – energiramme eller varmetabsberegning, – stabilitetsberegning, – kloak- og ventilationsforhold.
Ansøgeren (bygherren) er selv ansvarlig for, at alt relevant materiale er indsendt til kommunen. Denne erklæring med tilhørende dokumenter skal godkendes af kommunen, inden du kan tage dit byggeri i brug.
Klahn Arkitekt og Byggerådgivning kan hjælpe dig med at få overblik over og fremskaffe den dokumentation, kommunen kræver.

Bliv kontaktet

Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt eller senest inden for 24 timer