Vær opmærksom på terræn omkring huset!

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning var på byggetilsyn vedrørende opførelse af et 80 m2 stort træsommerhus.

Her stødte vi på et problem, som vi desværre ofte ser, når vi tager på tilsyn: Manglende fald væk fra bygningen i terræn.

I dette tilfælde er det ekstra vigtigt, at kravet overholdes, da der skal etableres en træterrasse oven på terrænet, og det derved bliver skjult.

Iht. BYG ERFA (Byggeteknisk Erfaringsformidling) ERFARINGSBLAD 07 10 30 – TERRÆNFORHOLD OG NIVEAUFRI ADGANG, skal det sikres, at vand ledes bort fra bygningen ved, at et mindst 3 meter bredt område langs bygningen har et fald pr. meter (væk fra bygningen) på mindst 20 mm på jord og mindst 7 mm på befæstede arealer som flisebelægninger.

Bemærk, at kravene skal være opfyldt efter, at de uundgåelige sætninger af jorden har fundet sted. Det er derfor hensigtsmæssigt, at det – i udbudsmaterialet for jordarbejder – beskrives, at ovennævnte krav til faldforholdene også skal være overholdt efter et års forløb.

Sørg derfor at have et ordentligt projektmateriale på plads, når du bygger, således, at fald væk fra bygningen er udført korrekt, når du overtager din færdige bolig.

Bliv kontaktet

Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt eller senest inden for 24 timer