Renovering og efterisolering af gavle samt nye døre og vinduer

Hvor
Hillerød
Vores rådgivning
Arkitektskitse Byggetilladelse Byggetegninger og beskrivelser Udbudsmateriale Byggekontrakt Byggetilsyn
Beskrivelse

Kunden vil gerne have renoveret sine gavle pga., at der var skader i dem. Ved samme lejlighed ville han også havde udskiftet de gamle vinduer og døre.

Men det skulle gøres på en arkitektonisk flot måde og gerne bidrage med et nyt udseende til boligen, og han kontaktede derfor Klahn Arkitekt & Byggerådgivning.

Renoveringsopgaven indeholdt følgende hovedopgaver:

– Nye facadeplader på gavltrekanter inkl. efterisolering og nye udhængsbrædder

– Udskiftning af vinduer og døre

– Eksisterende skjulte tagrender ændres til synlige tagrender

Tilbage til alle referencer