Få et møde med en byggesagkyndig

Få et konstruktivt møde med en uvildig professionel byggesagkyndig

Få hjælp til at tage de rigtige beslutninger i den tidlige start af projektet

 Pris 3.995 kr. inkl. moms og kørsel

(Tillægspris lør/søn kr. 995,-  inkl. moms)

(Tillægspris for kørsel udenfor Storkøbenhavn)

 

Mødet kan holdes hos dig, når du har FRI.
Hverdag mellem 8-20 
Lørdag og søndag mellem 10-17

– Få et konstruktivt møde med en uvildig professionel byggesagkyndig

 • – Få hjælp til at tage de rigtige beslutninger i den tidlige start af projektet

 • – Få det fulde overblik over dit projekts omfang

 • – Kom sikkert og trygt i gang uden overraskelser

 • – Undgå at tage de forkerte beslutninger og tabe penge og tid 

Det kan være svært at beslutte, hvilken byggeløsning, der er bedst for dig, eller hvor du skal starte eller slutte, – men det er der råd for.

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning tilbyder professionel byggerådgivning med en erfaren byggesagkyndig,  i den tidlige start af byggeprojektet og hjælper dig med at tage de rigtige beslutninger, så du kommer godt og sikkert i gang og ikke risikerer at tabe penge og tid på en forkert byggeløsning. Alle vores byggesagkyndige er uddannede bygningskonstruktører.

LÆS OGSÅ: Få sikkerhed, værdi og tryghed i din byggeopgave, – hvorfor rådgivning
LÆS OGSÅ: Din sikkerhed for god byggerådgivning, – sådan arbejder vi

Hvad indeholder et typisk møde?

 • Et 1-2 timers møde hos dig eller hos Klahn Arkitekt & Byggerådgivning med en veluddannet og erfaren bygesagkyndig
 • Hjælp til at træffe de rigtige beslutninger tidligt i byggeprojektet
 • Skitser af valgte ideer og løsningsforslag
 • Et groft økonomisk skøn over, hvad det vil koste at realisere dit byggeprojekt
 • Hjælp med at undersøge, om der er krav iht. lokalplanen eller servitutter
 • Informationer om, hvordan du bedst kan realisere dit byggeprojekt
 • En af vores fornemste opgaver er at lytte til dine ideer og bidrage med dialog, overblik og sans for detaljerne, så du får lige den byggeløsning, der passer til dine behov
LÆS OGSÅ: Indhent tilbud på den professionelle måde, så du nemt kan sammenligne tilbuddene, – udbudsmateriale
LÆS OGSÅ: Få gennemarbejdet tegninger og beskrivelse, som sikre kvaliteten og opgavens omfang

Hvordan forbereder jeg mig til mødet?

Det er en god idé at være godt forberedt inden mødet for at få mest muligt ud af det. Prøv derfor at lave en brainstorm, hvor I overvejer følgende:

 • Hvad er de økonomiske rammer og tidshorisonten for projektet?
 • Har i kopier af eksisterende tegninger af huset?
 • Har i kopier af lokalplanen og servitutter, hvis Klahn Arkitekt & Byggerådgivning skal hjælpe med at læse dem?
 • Er der regler i lokalplanen eller servitutter, som kan påvirke projektet?
 • Hvilke ønsker har i til funktion og arkitektur?
 • Tegninger, skitser og billeder af det, I godt kunne tænke jer
 

LÆS OGSÅ: Husk de vigtigste dokumenter som sikre dig mod en dårlig byggeoplevelse, – byggekontrakt
LÆS OGSÅ: Få kvalitetssikret dit projekt på et tidspunkt, hvor fejl og mangler stadigvæk ikke er dyre at udbedre, – kvalitetssikring af projekt og udbudsmateriale

Hvorfor er et møde med en professionel og erfaren bygningssagkyndig en god idé?

 • Kom rigtig af sted fra starten
 • Få overblikket og de rigtige løsninger fra starten
 • Hvad koster det?
 • Er det lovligt iht. bygningsreglementet eller lokalplanen?
 • Opfylder det mine behov?
 • Kan det byggeteknisk lade sig gøre?
 • Er der mon andre løsninger og ideer, som vil være bedre end mine egne?
 • Hvilken professionel rådgivning har jeg brug for i det videre forløb?
 • Hvordan kan jeg billigst få det lavet?
 • Er der noget jeg selv kan gøre?
 • Hvordan kan idé blive til handling?
 

Ofte er det spørgsmål, der er vigtige at få besvaret meget tidligt, så I ikke risikerer at bruge tid og penge på en løsning, som viser sig umulig at udføre i praksis. Måske har I brugt en masse tid og kræfter på at finde ud af, hvordan en ny 1. sal skal se ud for så at finde ud af i lokalplanen, at I kun må bygge i en etage.

Byggeri som for eksempel renovering og om- og tilbygninger er ikke en standardvare som det at gå ud og købe en bil. Nøglen til succes i et hvilket som helst byggeprojekt er omhyggelig planlægning fra start af, og det kan et møde med en byggesagkyndig hjælpe jer med. Det er nemlig i idéfasen, at de fleste beslutninger bliver taget om blandt andet økonomi, løsninger og byggestart.

Professionel rådgivning tidligt i byggeriet er derfor den bedste start på et succesfuldt byggeprojekt.

Skal du vælge en bygningssagkyndig eller arkitekt

Det er vigtigt at vælge den rigtige rådgiver, hvis du skal have det fulde udbytte af din investering. Der er ikke en rådgiver der har alle kompetencer. Overordnet kan man sige at arkitekten står for alt formgivningen og den byggesagkyndige føre det ud i livet på baggrund af arkitektens skitser og valg!
En bygningssagkyndig sørger for, at de rigtige løsninger bliver valgt, byggeriet kommer sikkert i havn til den rigtige pris, uden byggeskader, den rigtige kontrakt, sikkerhedsstillelse og garantier bliver valgt mm. Læs nedenstående mere detaljeret hvad en byggesagkyndig og arkitekt arbejder med.

Læs mere om en byggesagkyndig

Læs mere om en arkitekt

Hvilken rådgivning har du brug for efter et møde med en byggesagkyndig?

Efter et møde med en byggesagkyndig har du som regel besluttet dig for, hvilket projekt du vil fortsætte med. Den efterfølgende rådgivning, som du typisk vil have brug for, er derfor forskellig, alt efter hvilket projekt du skal have udført, og hvad dine behov for yderligere rådgivning er.

Efterfølgende rådgivning kan være følgende:

Idemøde med en arkitekt

Byggetilladelse

Byggetegninger

3D Illustration

Økonomiskøn


Tips og gode byggeråd

En byggetilladelse er langt fra en garanti for, at dit byggeri er lovligt

Flest fejl og mangler sker i privat byggeri

Bygherre er selv med til at sikre kvaliteten

Valg af byggerådgiver er mindst lige så vigtigt som valg af byggefirma

Investér i byggerådgivning og spar penge og tid samt få tryghed

Bygherren er juridisk forpligtet til selv at sikre, at byggeriet er lovligt

Moderne byggeri er mere komplekst og sammensat