Spændende tilbygning i Birkerød på et delvis fredede hus

Hvor
Birkerød
Vores rådgivning
Alt
Beskrivelse

Spændende tilbygning i Birkerød på et delvis fredede hus. Da huset er fredet ønsker vi bl.a. at bevare den eksisterende facade samt gesims hvorved, den vil fremstå som sit oprindelig udseende. Se tegning.

Tilbygningen bliver ligeledes opdelt med en lang mellemgang med tagvinduer.

 

Tilbage til alle referencer

Titel