Følg os på Facebook

Se vores forskellige og spændende opgaver på vores Facebook side. Vi lægger løbende opslag op omhandlende vores opgaver samt byggefaglige iagttagelser.

Se og følg vores side her:   https://www.facebook.com/Klahn.Arkitekt.og.Byggeraadgivning/

 Referencer

Vores referenceopgaver er mange og forskelligartede. Af opgavetyper kan nævnes:

 • idemøder med arkitekt
 • udarbejdelse af arkitektskitser for nybyggeri, tilbygninger, ombygninger, ny 1. sal,  facaderenoveringer m.m.
 • alt form for projektering som totalrenoveringer, nybyggeri, tilbygninger samt ny 1. sal
 • myndighedsprojekter (byggetilladelser)
 • møder med byggesagkyndig omhandlende bred faglig byggerådgivning for den private bygherre
 • komplet udbudsmateriale for indhentning af tilbud
 • byggetilsyn og byggemøder
 • byggetilsyn ved opførelse af nye typehuse
 • kvalitetssikring af projektmateriale
 • afleveringsforretninger og køberådgivninger
 • kontrakter
 • økonomioverslag for byggeprojekter
 • 3D visualisering