Kvalitetssikring / kvalitetsstyring af projekt- og udbudsmateriale

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning kan hjælpe dig med at kvalitetssikre dit projekt- og udbudsmateriale (tegninger, beskrivelse, ingeniørprojekt, udbudsbrev, tilbudsliste o.l.). Derved sikrer du, at dit projekt- og udbudsmateriale er egnet til at bygge efter og give tilbud ud fra.

Hvad indeholder en kvalitetssikring / kvalitetsstyring?

Ved en kvalitetssikring af projekt- og udbudsmateriale vil følgende blive gennemgået:

  • Om de byggetekniske løsninger er korrekte.
  • Om projektet er lovligt iht. til gældende lovgivning.
  • Om projektet er beskrevet godt nok.
  • Om byggejuraen, herunder udbudsformen, er i orden.
  • Hvilken sikkerhed skal bruges.
 

LÆS OGSÅ: Få kvalitetssikret et af byggeriets vigtigst dokumenter, – gennemgang af tilbud og byggekontrakt
LÆS OGSÅ: Få professionel hjælp til, at sikre, at din byggeopgave bliver en succes, – byggeledelse

Hvad er fordelen ved at få projektmateriale kvalitetssikret af en professionel byggerådgiver?

Alle undersøgelser og erfaringer viser, at jo tidligere fejl og mangler opdages i byggeri, jo billigere er det at udbedre dem. Det betyder, at fejl og mangler skal opdages allerede i projekt- og udbudsmaterialet, hvor det ikke koster ret meget at ændre dem, da der kun skal ændres på tegninger og beskrivelser.

Hvis projekt- og udbudsmaterialet ikke er udført korrekt, så kan det ofte være svært at vurdere, om flere tilbud fra håndværkerne/entreprenørerne indeholder tilbud på det samme arbejde. Ligeledes kan et dårligt projekt- og udbudsmateriale medføre mange misforståelser, ekstraregninger og forlængelser af byggetiden under selve udførelsen.

Et godt projekt- og udbudsmateriale er også med til at sikre, at du får den rigtige kvalitet og de rigtige løsninger.

LÆS OGSÅ: Husk de vigtigste dokumenter som sikre dig mod en dårlig byggeoplevelse, – byggekontrakt
LÆS OGSÅ: Få gennemarbejdet tegninger og beskrivelse, som sikre kvaliteten og opgavens omfang

Hvilket materiale skal du have klar inden udførelsen af bygningstegninger?

Inden vi kan udføre bygningstegninger og beskrivelse, så vil der ofte være behov for at træffe beslutninger om økonomi, design og funktionalitet, hvilket man kan gøre ved et idemøde med en arkitekt eller byggesagkyndig.

LÆS OGSÅ: Kom godt fra start på den professionelle måde, – idemøde med en arkitekt (Pris 2.695 kr. inkl. moms og kørsel)
LÆS OGSÅ: Få hjælp til byggeriets mere tekniske områder, – møde med en byggesagkyndig (Pris 2.695 kr. inkl. moms og kørsel)

Hvilken rådgivning har du typisk brug for efter kvalitetssikring af projekt- og udbudsmateriale?

Efter bygningstegninger og beskrivelse har du et materiale, der kan bygges efter. Den efterfølgende rådgivning, som du typisk vil have brug for, vil være forskellig alt efter, hvilket projekt du skal have udført og dine behov for yderligere rådgivning.

Efterfølgende rådgivning kan være følgende:

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud

Byggekontrakt

Byggemøder

Byggekontrol

Tips og gode byggeråd

En byggetilladelse er ingen garanti for, at dit byggeri er lovligt

Sådan kan du sikre dig, at byggeriet bliver vellykket og udført rigtigt