Idemøde med en arkitekt

Pris 3.995 kr. inkl. moms og kørsel

(Udenfor Storkøbenhavn er der tillægspris for kørsel)
 • – En til to timers møde hos dig

 • – Forslag til andre gode ideer og løsninger ud over dine egne

 • – Hjælp med at gennemgå lokalplan og evt. servitutter

 • – En vurdering af de arkitektoniske og lovgivningsmæssige muligheder i dit  hus

  – Håndtegnede skitser, der udarbejdes på mødet på baggrund af jeres behov og ønsker

 • – Dialog, hvis du ønsker det vedr. muligheder for til- og ombygning

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning kan med et møde med en arkitekt hjælpe dig med, at realisere dine ideer til en tegning tidligt i byggeprojektet. Klahn Arkitekt & Byggerådgivning´s erfaring er, at der kan spares mange penge, hvis beslutninger og ændringer bliver foretaget tidligt i et byggeprojekt ud fra en arkitektskitse. Jo tidligere i byggefasen beslutningerne bliver taget, jo mere sandsynligt er det, at byggeriet bliver vellykket og en god oplevelse.

Hvad indeholder mødet foruden ovenstående beskrevet

 • Hjælp til dig med at træffe de rigtige beslutninger og prioritere dine behov
 • En kreativ og professionel sparring vedrørende dine ideer mht. arkitektur, byggeteknik og lovlighed
 • Forslag til andre gode ideer og løsninger ud over dine egne
 • Information om, hvordan du bedst kan realisere dit byggeprojekt
 • Sikring for, at dit byggeprojekt er lovligt, og om det kræver en byggetilladelse
 • Håndtegnede skitser, der udarbejdes på mødet på baggrund af jeres behov og ønsker

En af arkitektens fineste opgaver er at lytte til dine idéer og bidrage med dialog, overblik og sans for detaljerne, når den helt rigtige løsning skal findes.

Klahn Arkitekt & Byggerådgivnings erfaring er, at der kan spares mange penge, hvis beslutninger og ændringer bliver foretaget tidligt i et byggeprojekt ud fra et idemøde med en arkitekt. Jo tidligere i byggefasen beslutningerne bliver taget, jo mere sandsynligt er det, at byggeriet bliver vellykket og en god oplevelse.

LÆS OGSÅ: Få hjælp til byggeriets mere tekniske områder, – møde med en byggesagkyndig
LÆS OGSÅ: Se din boligdrøm inden den er bygget og hvor det ikke koster noget, at lave ændringer

Hvorfor er et idemøde med en arkitekt en god ide

 • Arkitekten kan forøge værdien af dit hus med gode ideer og løsninger
 • Du får rådgivning og planlægning tidligt i byggeprojektet, som er med til at sikre et vellykket byggeprojekt
 • Jo tidligere i byggeprojektet du afklarer dit projekt, jo større chance er der for, at der ikke kommer dyre ændringer og ekstra regninger
 • Du kan meget tidligt i byggeprojektet finde ud af, hvilken løsning du ønsker
 • Tidligt i byggeprojektet får du overblik over byggeprojektet – bl.a. økonomisk ramme og tidsplan
 • Et idemøde med en arkitekt og et økonomiskøn kan hjælpe dig med at få et byggelån
 • Med et idemøde med en arkitekt kan du få en forhåndsgodkendelse til en byggetilladelse hos kommunen

LÆS OGSÅ: Indhent tilbud på den professionelle måde, så du nemt kan sammenligne tilbuddene, – udbudsmateriale
LÆS OGSÅ: Få gennemarbejdet tegninger og beskrivelse, som sikre kvaliteten og opgavens omfang

Hvordan forbereder jeg mig til mødet?

   • Hvordan er de økonomiske rammer og tidshorisonten
   • Kopi af eksisterende tegninger af huset
   • Er der nogen regler iht. lokalplanen eller servitutter, som kan påvirke projektet
   • Hvilke ønsker har I til funktion og arkitektur
   • Hav tegninger, skitser og billeder af det, I godt kunne tænke jer, klar

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning skal nok sørge for, at mødet bliver lige så godt, selvom du ikke har forberedt noget.

LÆS OGSÅ: Husk de vigtigste dokumenter som sikre dig mod en dårlig byggeoplevelse, – byggekontrakt
LÆS OGSÅ: Få kvalitetssikret dit projekt på et tidspunkt, hvor fejl og mangler stadigvæk ikke er dyre at udbedre, – kvalitetssikring af projekt og udbudsmateriale

Skal du vælge en byggesagkyndig eller arkitekt

Det er vigtigt at vælge den rigtige rådgiver, hvis du skal have det fulde udbytte af din investering. Der er ikke en rådgiver der har alle kompetencer. Overordnet kan man sige at arkitekten står for alt formgivningen og den byggesagkyndige føre det ud i livet på baggrund af arkitektens skitser og valg!
Den byggesagkyndige sørger for, at de rigtige løsninger bliver valgt, byggeriet kommer sikkert i havn til den rigtige pris, uden byggeskader, den rigtige kontrakt, sikkerhedsstillelse og garantier bliver valgt mm. Læs nedenstående mere detaljeret hvad en byggesagkyndig og arkitekt arbejder med.

Læs mere om en byggesagkyndig

Læs mere om en arkitekt

Se din boligdrøm før alle andre – og få det bedste grundlag for dine beslutninger

En fotorealistisk gengivelse af dit kommende byggeprojekt med form og materialer kan udføres meget tidligt i et byggeprojekt, hvilket betyder, at du kan foretage ændringer uden nævneværdige omkostninger. Hvis du først opdager nye ønsker eller ændringer mens byggeriet udføres, – kan det komme til at koste mange penge og tid LÆS MERE

Hvilken rådgivning har du typisk brug for efter færdiggørelse af et idemøde med en arkitekt?

Efter et idemøde med en arkitekt har du typisk besluttet dig for dit projekts omfang, arkitektur og økonomien. Den efterfølgende rådgivning, som du typisk vil have brug for, vil være forskellig alt efter, hvilket projekt du ønsker udført og dine behov for yderligere rådgivning.

Efterfølgende rådgivning kan være følgende:

Møde med en byggesagkyndig

Byggetegninger

Byggetilladelse

3D Illustration

Økonomiskøn


Tips og gode byggeråd

En byggetilladelse er langt fra en garanti for, at dit byggeri er lovligt

Flest fejl og mangler sker i privat byggeri

Bygherre er selv med til at sikre kvaliteten

Valg af byggerådgiver er mindst lige så vigtigt som valg af byggefirma

Investér i byggerådgivning og spar penge og tid samt få tryghed

Bygherren er juridisk forpligtet til selv at sikre, at byggeriet er lovligt. Bygherren er juridisk forpligtiget til selv at sikre, at byggeriet er lovligt

Moderne byggeri er mere komplekst og sammensat