Håndværkerfradrag 2016/17 (Bolig Jobordningen)

Der er blevet indført fradragsret for en række nye grønne håndværkerydelser, samtidig med at fradragsretten er fjernet for ikke-grønne ydelser i 2015.

Og nyt er nu, at bl.a. energirådgivning er fradragsberettiget.

Fradraget er håndværkerens løn

Det beløb som er fradragsberettiget er håndværkerens løn. Altså ikke hele beløbet på håndværkerens faktura. Det er derfor meget vigtigt, at håndværkerens løn er specificeret separat på fakturaen.

Hvor meget kan du få

Max beløb som man kan indberette til skat er:

– 18.000 kr. pr. år pr. person der er fyldt 18 år, inden udgangen af året
– 12.000 kr. til øvrige håndværkerydelser end dem der nævnt, med grønt sigte

Da det beløb du indberetter indgår som et fradragsbeløb, er det ikke det fulde beløb man får tilbage, men ca. 1/3 af beløbet.

Håndværkerens faktura

– Sørg for at den håndværker du bruger har CVR-nummer og momsregistreret i Danmark.
– Endvidere at håndværkerens arbejdsløn præcist er er specificeret ud af det samlede beløb, da det er den der er fradragsberettigede.

Håndværkerens faktura skal betales elektronisk med dankort, girokort eller via netbank. Du kan ikke betale kontant.

Hvordan gør man

  1.  Betal fakturaen elektronisk
  2.  Du skal indtaste dine udgifter til arbejdsløn i TastSelv Borger under Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag). Hver faktura/betaling skal indberettes for sig. Skat sørger derefter selv for, at det bliver påført dit skattefradrag på din årsopgørelse.
  3.  Gem fakturaen i tre år

Se fradrag 2016/17 samt hvilken der er nye

Energirådgivning [NY]
Fradraget giver mulighed for at hyre en fagperson til at hjælpe med at gennemgå huset i forhold til energirenovering, eller blot give rådgivning til en bestemt opgave inden for energirenovering af boligen

Grøn istandsættelse

Energibesparelser

Isolering af tag

Reparation og forbedring af skorsten, fx: [NY]
•    Indsættelse af isolerende foring
•    Indsættelse af filter
•    Montering af røgsuger
•    Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas fx:
•    Nye ruder og vinduer
•    Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
•    Forsatsvinduer

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v., fx:
•    Nye døre

Isolering af ydervægge, fx:
•    Isolering
•    Hulmursisolering

Isolering af gulv, fx:
•    Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg fx:
•    Radiatortermostatventiler
•    Vejrkompenseringsanlæg
•    Urstyring
•    Udskiftning af radiatorer

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, fx:
•    Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde
•    Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde
•    Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde

Solafskærmning af vinduer og glasdøre, fx: [NY]
•    Udvendig eller rudeintegreret afskærmning af vinduer og glasdøre, herunder montering af skodder, markiser, persienner, screens (udvendige rullegardiner) og solfilm, samt indvendig solfilm.

Energiforsyning

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:
•    Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
•    Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
•    Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, fx:
•    Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inkl. varmtvandsbeholder
•    Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.
•    Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:
•    Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion
•    Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, fx:
•    Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Klimasikring
Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, fx: [NY]
– Montering af tætsluttende skodder m.v. på yderdøre og vinduer

Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger: [NY]

•    Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i fx indkørsel og terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser, asfalt, fliser og fuger med vandgennemtrængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

•    Kloakarbejder på egen grund
•    Udskiftning af kloakrør
•    Fornyelse og etablering af dræn
•    Udskiftning og etablering af opsamlingstank
•    Nedsivningsanlæg
•    Minirensningsanlæg
•    Rodzoneanlæg
•    Højvandslukkere
•    Regnvandsfaskiner

Andre grønne ydelser

Radonsikring, fx:
•    Radonudsugning

Installation af ladestik til el-bier: [NY]
•    Kraftstik eller tilsvarende stik eller ladeboks til opladning af el-biler, herunder udvidelse af eltavle og trækning af kabler

Kortlægning og fjernelse af byggematerialer, der indeholder asbest, PCB eller bly [NY]

Afmontering af brændeovne: [NY]
•    Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:
•    Maling af vinduesrammer (udvendigt)
•    Maling af døre (udvendigt)
•    Maling af ydervægge (udvendigt)

Digital infrastruktur

Tilslutning til bredbånd: [NY]
•    Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)

Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig

Almindelig rengøring
•    Vask og aftørring af flader i boligen
•    Rengøring af toilet og bad
•    Støvsugning, gulvvask og boning
•    Opvask, tøjvask og strygning
•    Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning
•    Indvendig
•    Udvendig

Børnepasning
•    Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig
•    Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.
•    Græsslåning
•    Klipning af hæk
•    Lugning
•    Beskæring af buske og træer
•    Snerydning