Bygherrerådgivning – Bygherre vejledning

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning leverer ydelser til både offentlige og private kunder i forbindelse med

  • Genrel service ved byggeri
  • Bygherrerådgivning
  • Tilstandsrappport
  • Tilstandsvurdering

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning´s klare mål er at bistå kunder med helhedsorienteret og uvildig rådgivning igennem hele processen. Vi arbejder struktureret og analytisk for at klæde vores kunder på til at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter og lægger stor vægt på at sammensætte det rigtige medarbejder- og specialistteam til hver opgave. Det gælder uanset, om det er bygherrerådgivning, bygherre vejledning, bygherrerådgiver eller anden form for byggerådgivning.
Vi tilbyder løsning af en lang række delopgaver, ligesom vi bistår kunder igennem hele procesforløb. Det er vores erfaring, at et grundigt arbejde i de tidlige faser af projekterne giver et smidigt og effektivt projektforløb, hvor tidsplan, økonomi og aftaler overholdes – og hvor resultatet er af høj kvalitet.

LÆS OGSÅ: Få sikkerhed, værdi og tryghed i din byggeopgave, – hvorfor byggerådgivning
LÆS OGSÅ: Din sikkerhed for god rådgivning , – om vores rådgivning

Bygherrerådgiver – det er dine værdier og strategiske behov

Rådgivningen tager altid udgangspunkt i den specifikke bygherres værdier og strategiske behov. Som bygherrerådgiver ved vi hvilke spørgsmål, der skal stilles og hvilke midler, der kan tages i brug for at få bygherrens krav og ønsker omsat til et konkret projekt og et realiserbart byggeri. Entydig og grundig projektdefinition og -styring sikrer, at øvrige rådgivere, entreprenører og leverandører leverer de optimale, konkrete løsninger ift. bygherrens værdier, behov, økonomi og tidsramme.

Byggeprojekter er ofte komplekse med mange deltagende parter. Samtidig er der en tidsmæssig og økonomisk ramme, der skal overholdes. Som bygherrerådgiver er vi klar over, at det som bygherre kan være vanskeligt at holde styr på alle processerne og varetage projektets afvikling. Derfor er bygherrerådgivning fra en bygningssagkyndig en god måde at sikre sig den nødvendige støtte og faglige kompetence igennem hele forløbet.

LÆS OGSÅ: Din sikkerhed for god byggerådgivning, – sådan arbejder vi
LÆS OGSÅ: Husk de vigtigste dokumenter som sikre dig mod en dårlig byggeoplevelse, – ny byggekontrakt

Hvad dækker bygherrerådgivning?

Som titlen indikerer handler det om byggerådgivning. Da byggesager er opdelt i flere faser, er det vigtigt, at der hele tiden er forståelse for fasens omfang, og hvordan den skal afsluttes, samt en kontinuerlig værdiskabelse igennem alle faserne. En af de vigtigste opgaver indenfor bygherrerådgivning er at binde parterne sammen og have det fornødne kendskab til, hvordan de enkelte faser skal fungere uden at tabe overblik over den samlede proces. Ved bygherrerådgivning opnås den nødvendige faglighed.

Der er ikke én opskrift på, hvad rådgivningen bør indeholde, da det varierer, alt efter hvordan byggeriets konstruktion er sammensat og hvilke aftaler, der er indgået med de forskellige parter og bygherre. Men af almindelige ydelser ligger bl.a. indledende sagshåndtering i forhold til offentlige myndigheder, overordnet beboerdialog, styring af kvalitetsniveau, kontrakthåndtering, tilsyn med byggeriet under udførelse og generel rådgiver for bygherren.

LÆS OGSÅ: Få gennemarbejdet tegninger og beskrivelse, som sikre kvaliteten og opgavens omfang
LÆS OGSÅ: Indhent tilbud på den professionelle måde, så du nemt kan sammenligne tilbuddene, – udbudsmateriale

Herunder nogle typiske rådgivningsydelser, som kan være relevante ved opstart af en bygherrerådgivning

Gratis, uforpligtende kontaktmøde

Møde med en byggesagkyndig

Idemøde med en arkitekt

3d-illustration-visualisering

Tips og gode byggeråd

Bygherre er selv med til at sikre kvaliteten

Det er bygherre, som i god tid indkalder til afleveringsforretningen

Bygherre bliver overrasket over hvor lang tid, et byggeri tager

Valg af byggerådgiver er mindst lige så vigtigt som valg af byggefirma

Husk den lovpligtige dokumentation til kommunen, når byggeriet er færdigt

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning samarbejder med gode byggefirmaer

Investér i byggerådgivning og spar penge og tid samt få tryghed

Gør brug af uvildig byggerådgivning