Byggetegninger og -beskrivelse

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning kan hjælpe dig med at udføre grundige, gennemarbejdede byggetegninger og -beskrivelser, som et byggefirma kan bygge efter, og som du kan bruge til at indhente tilbud ud fra. Byggedokumenter er yderst vigtige, hvis du vil sikre dit byggeprojekt juridisk og have styr på dets økonomi og kvalitet.

Hvad indeholder bygningstegninger og -beskrivelse?

 • Detaljerede målfaste oversigtstegninger (facader, planer, snit), som et byggefirma kan bygge efter.
 • Detaljemappe med komplicerede bygningssamlinger.
 • Detaljeret beskrivelse.
 • Materialebeskrivelse af alle materialer.
 • Samlet materiale, som kan bruges til at indhente og sikre sammenlignelige byggetilbud.
 • Tegninger og beskrivelse, som kan bruges til at få en ibrugtagningstilladelse, hvis dit projekt kræver en byggetilladelse.
 • Tidsplan.
 • Ajourført økonomiskøn fra arkitektskitsen, såfremt der er anledning til dette.
 

Det konkrete omfang af hovedprojektet bliver bestemt ud fra hver enkelt sags kompleksitet. Hovedprojektet er ofte en viderebearbejdning af enten myndighedsprojektet eller arkitektskitsen. Hvis der er behov for en varmetabsramme eller energiberegning, så kan Klahn Arkitekt & Byggerådgivning også hjælpe dig med det.
Hvis der er behov for en ingeniør, så samarbejder Klahn Arkitekt & Byggerådgivning med nogle dygtige og erfarne ingeniører, som vi kan stå inde for.

LÆS OGSÅ: Indhent tilbud på den professionelle måde, så du nemt kan sammenligne tilbuddene, – udbudsmateriale
LÆS OGSÅ: Husk de vigtigste dokumenter som sikre dig mod en dårlig byggeoplevelse, – byggekontrakt

Hvilke fordele er der ved at få udarbejdet detaljerede tegninger og beskrivelse?

 • Detaljerede tegninger og beskrivelser samt en professionel kontrakt er det vigtigste for at sikre et godt byggeprojekt.
 • Jo mere gennemarbejdet dit projekt er, jo større sikkerhed har du for, at den byggetekniske kvalitet, byggeøkonomien og tidsplanen holder, og at du får et vellykket byggeforløb.
 • Tilbudsgivende firmaer kan give pris på præcis det samme arbejde, da projektet er godt defineret. Dermed ved du, at tilbudspriserne indeholder det samme arbejde.
 • Risikoen for fejl, mangler og misforståelser under udførelsen minimeres væsentligt.
 • Tegningerne og beskrivelsen kan bruges til at få en ibrugtagningstilladelse, hvis dit byggeri kræver en byggetilladelse.
 • Du risikerer ikke ændringer under byggeriet, som ofte betyder unødige udgifter og ekstraarbejde, da alle beslutninger er taget og defineret.
 • Det er næsten altid bygherre, som tager alle risici ved ikke at beskrive sit byggeprojekt godt nok.
 

LÆS OGSÅ: Får du det du betaler for i den rigtige kvalitet, – afleveringsforretning
LÆS OGSÅ: Få professionel hjælp til, at sikre, at din byggeopgave bliver en succes, – byggeledelse

Hvilket materiale skal jeg have klar inden udførelsen af bygningstegninger?

Inden vi kan lave bygningstegninger og byggebeskrivelse, så vil der ofte være behov for at træffe beslutninger om økonomi, design og funktionalitet, hvilket man kan gøre ved at udarbejde en arkitektskitse.

Hvilken rådgivning har du typisk brug for efter færdiggørelse af bygningstegninger og -beskrivelse?

Efter bygningstegninger og -beskrivelse har du et materiale, der kan bygges efter. Den efterfølgende rådgivning, som du typisk vil have brug for, vil være forskellig alt efter, hvilket projekt du skal have udført, og hvad dine behov for yderligere rådgivning er. Efterfølgende rådgivning kan være følgende:

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud

Byggekontrakt

Byggemøder

Byggekontrol

Tips og gode byggeråd

Flest fejl og mangler sker i privat byggeri pga. manglende byggerådgivning

Nutidens byggeri er mere komplekst og sammensat