Byggemøder

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning kan hjælpe dig ved at deltage i byggemøder, således at du har din egen professionelle rådgiver, der kan hjælpe med et godt og sikkert byggeforløb. Ved større byggeprojekter er det en fordel, at der holdes byggemøder, så der løbende kan holdes styr på byggeriet mht. kvalitet, økonomi og tidsplan.

På byggemøder gennemgår man typisk følgende emner:

 • Bemærkninger til forrige referat (godkendelse af referatet).
 • Forhold til myndighederne.
 • Følger projektet den fastlagte økonomi?
 • Kommer der nogle ekstraregninger, som skal aftales skriftligt?
 • Hvordan synes bygherren, at projektet går?
 • Arbejdets stadie (faggruppe og punkter svarende til tilbuddet, f.eks.  fundamenter, terrændæk m.m. for murerens vedkommende).
 • Har der været dage, hvor der ikke kunne arbejdes pga. vejrlig?
 • Er der nogle bemærkninger til projektet, f.eks. ændringer eller rettelser?
 • Overholdes tidsplanen, eller har der været forsinkelser?
 • Økonomi (aftalesedler om ekstraarbejder og a conto fakturering).
 • Ekstra arbejde og ændringer i projektet.
Efter hvert byggemøde vil der hurtigst muligt blive skrevet et referat, som vil blive sendt ud til alle relevante personer.
Hvis du ønsker, at Klahn Arkitekt & Byggerådgivning også udfører byggeledelse ved siden af byggemøderne, så er det selvfølgelig også noget Klahn Arkitekt & Byggerådgivningkan hjælpe dig med.

LÆS OGSÅ: Få professionel hjælp til, at sikre, at din byggeopgave bliver en succes, – byggeledelse
LÆS OGSÅ: Får du det du betaler for i den rigtige kvalitet, – afleveringsforretning

Hvilke fordele er der ved at have en professionel rådgiver med til byggemøder?

 • Du har din egen professionelle rådgiver, som varetager netop dine interesser.
 • Du har professionel hjælp, hvis der f.eks. opstår forsinkelser, fejl og mangler.
 • Din rådgiver sikrer, at alle ændringer og ekstraarbejde bliver aftalt korrekt.
 • Din rådgiver kan lede og styre møderne og sikre, at møderne er med til at holde snor i byggeriet.
LÆS OGSÅ: Få sikkerhed, værdi og tryghed i din byggeopgave, – hvorfor rådgivning
LÆS OGSÅ: Få sikkerhed, værdi og tryghed i din byggeopgave, – hvorfor rådgivning

Hvilken rådgivning kan du også have brug for, når du skal have bygget?

Kvalitetssikring af projekt og udbudsmateriale

Byggetilladelse

Byggekontrol